Välkomna på en dagstur med Sunbeam på självaste Nationaldagen. Arrangemanget är en del av ”Svenska Skutans Dag” i regi av Unga Svenska Skutseglares Organisation (USSO). Vi seglar på fjärdarna i Stockholms närhet och räknar med att vara ute ungefär 5 timmar. Vi återvänder så att vi med säkerhet är förtöjda till 16:00. Enklare förtäring serveras.

Tid:
09:30 Samling på Beckholmen
10:00 Ungefärlig avgångstid
15:00 Åter mot Beckholmen
16:00 Förtöjda och klara

Kostnad:

  • 600kr (vuxen)
  • 400kr (ungdom upp till 18 år)
  • 100kr rabatt för medlemmar i Sunbeams Vänner

Seglingen genomförs som en nybörjarsegling där deltagarna deltar i seglingen under ledning av fartygets besättning.

Läs mer om vad det innebär att segla som elev på Sunbeam i detta dokument.

Anmälan och frågor skickas till:

sunbeamsvanner@gmail.com

Ämne: Bokning
Etapp: ange ”Nationaldagssegling”
Namn: på alla elevetr inkl. beställare
Ålder på elev(er):
Målsmans namn och telefon (vid elev under 16 år):
Mobilnr: kontaktperson/beställare
Epost: om annan än den som används vid bokning
Läst och förstått hälsoinformation: Bifoga ifylld och signerat Information och hälsodeklaration. Det viktigaste att veta är att Sunbeams besättning måste känna till om deltagare har nedsatt syn eller hörsel samt att deltagare under 16 år måste ha målsmans godkännande (underskriven blankett tas med vid seglingstillfället).

Betalning

Betalning görs till Sunbeams vänner på:

Swish: 123 113 1564 eller PG: 491962-7

Kom ihåg att skriva ”ND23” sammt ditt namn som meddelande!

Försäkring

Deltagare ansvarar själva för att ha en giltig privat olycksfalls-och ansvarsförsäkring.

Inställd segling

Om seglingen behöver ställas in så återbetalas avgiften.

Kontakt

Epost: sunbeamsvanner@gmail.com