Seglingskalender 2024

Segling Arrangör Information Anmälan Kommentar
Våröppning Wiks slott 18/5 – 2024 Sunbeams vänner Information Genomförd
Familjesegling 25/5-2024 Sunbeams vänner Information Genomförd
Återfärd Uppsala – Beckholmen 26/5-2024 Sunbeams vänner Information Genomförd
Besättningssegling 8/6-9/6 Sunbeams vänner/UMMAB Genomförd
Medlemssegling 19/-21/7-2024 Beckholmen -Gräddö Sunbeams vänner Anmälan Fullbokad
Långsegling 10/8-17/8, 25/8-2/9, 8/9-16/9 Classic Sailing Information
Saltkråkan Race 4-6/10 UMMAB Information