Föreningen Sunbeams Vänner

Sunbeams Vänner är en ideell förening vars mission är att stödja bevarandet av kulturarvet Sunbeam genom ideellt arbete, insamlingar och genom att anordna traditionsseglingar för föreningens medlemmar.

För frågor om medlemsskap, medlemsseglingar och andra medlemsaktiviteter kontakta föreningen.

Kontakt: sunbeamsvanner@gmail.com

Gunnar Dahlin: (Sekreterare) 070-254 38 10

Facebooksida: Sunbeams Vänner

Rederiet UMMAB

Upsala marinbotaniska medelhavsexpedition AB, UMMAB, är rederiet som äger, driver och förvaltar kulturarvet Sunbeam. Segelfartyget har varit i UMMABs ägo sedan 1962. Ursprungligen byggt som fisketrålare i Lowestoft 1905.

För frågor som rör rederiet , skutan och olika former av uppdrag, kontakta rederiet.

Kontakt: sunbeamlowestoft@gmail.com

Gunnar Andersson (VD/redare): Mobil: 070-331 96 3