Start2023-03-06T09:40:05+01:00

Segelfartyget R/V Sunbeam

Sunbeam är en unik skuta som vanligen seglar i Stockholms skärgård, i Mälaren och i Roslagens skärgård men hela ostkusten från Kalmar till Öregrund utgör hemmavatten.

Fartyget med besättning kan hyras och chartras för en mångfald verksamheter som sjöutbildning, traditionsseglingar, företagsevents, miljöprovtagning och olika slags sjötransporter.

Verksamheterna bedrivs i regi av rederiet UMMAB som äger fartyget, men sker ofta i samverkan med vänföreningen Sunbeams vänner.

De flesta seglingarna utgår från Beckholmen nära Skansen och Gröna Lund i Stockholm, samt från Hamnplan vid Fyrisån i Uppsala.

Året 2021 startade vi insamling en insamling för att kunna köpa nya och reparera Sunbeams segel. Även i år (2023) fortsätter vi med insamlingen. Syftet med fas II är att rusta fartygets rigg vidare och köpa bl.a. en ny klyvare. Vill du bidra och se detaljer? Se insamling.

Segla med Sunbeam

Information om planerade seglingar finns under Aktiviteter.

För att hyra Sunbeam för charter, utbildning, forskning eller som kampanjfartyg, kontakta rederiet.

Information om kojplatser, utrustning, fartområde och annat finns under Fakta.


Gå med i Sunbeams vänner

Aktiv eller som passiv stödmedlem – du är varmt välkommen!

Som medlem i Sunbeams vänner kommer du att kunna får vara med på föreningens årliga aktiviteter. Under segelsäsongen finns det möjlighet att delta i seglingar och andra aktiviteter. Under vinterhalvåret ordnas arbetsdagar så att du kan få hjälpa till att rusta och reparera skutan. Genom att bli medlem gör du ett aktivt val att bevara ett gammalt kulturskepp.

Varmt välkommen!

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com
Facebooksida: Sunbeams Vänner

– Sjömannen ber icke om medvind. Han lär sig segla.- Gustav Lindborg

Aktiviteter

Segelinsamling 2023

Segelinsamlingen som startade 2020 gav mer än 100 000 kr och tillsammans med bidrag från Riksantikvarieämbetet kunde vi köpa in både nya gaffelsegel [...]

Till toppen