Start2024-06-15T20:35:39+02:00

Segelfartyget R/V Sunbeam

Sunbeam är en unik skuta som vanligen seglar i Stockholms skärgård, i Mälaren och i Roslagens skärgård men hela ostkusten från Kalmar till Öregrund utgör hemmavatten.

Fartyget med besättning kan hyras och chartras för en mångfald verksamheter som sjöutbildning, traditionsseglingar, företagsevents, miljöprovtagning och olika slags sjötransporter.

Verksamheterna bedrivs i regi av rederiet UMMAB som äger fartyget, men sker ofta i samverkan med vänföreningen Sunbeams vänner.

De flesta seglingarna utgår från Beckholmen nära Skansen och Gröna Lund i Stockholm, samt från Hamnplan vid Fyrisån i Uppsala.

Insamlingar

Under 2021 och 2023 samlade vi in pengar för att uppdatera Sunbeams segel och rigg. Under 2024 flyttar vi fokus för insamlingen till skrovet där bord och spant i aktern skall bytas med start vintern 2024-2025. Vill du bidra och se detaljer? Se insamling.

Segla med Sunbeam

Information om planerade seglingar finns under Aktiviteter

Sedan 2024 organiserar vi seglingar för internationella gäster i samarbete med Classic Sailing. Läs mer och sök resor på deras hemsida.

För att hyra Sunbeam för charter, utbildning, forskning eller som kampanjfartyg kontakta rederiet.

Information om kojplatser, utrustning, fartområde och annat beskrivs under fliken Fartyget Sunbeam

Gå med i Sunbeams vänner

Aktiv eller som passiv stödmedlem – du är varmt välkommen!

Som medlem i Sunbeams vänner kommer du att kunna får vara med på föreningens årliga aktiviteter. Under segelsäsongen finns det möjlighet att delta i seglingar och andra aktiviteter. Under vinterhalvåret ordnas arbetsdagar så att du kan få hjälpa till att rusta och reparera skutan. Genom att bli medlem gör du ett aktivt val att bevara ett gammalt kulturskepp.

Varmt välkommen!

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com
Facebooksida: Sunbeams Vänner

– Sjömannen ber icke om medvind. Han lär sig segla.- Gustav Lindborg

Aktiviteter

Skrovinsamling 2024

Skrovinsamlingen 2024 startar! Under några år har arbetet på Sunbeam haft fokus på segel, rigg, innerutrymmen och att bli skolfartyg. Nu är dessa projekt [...]

Till toppen