Segla med Sunbeam

Skutan Sunbeam seglar vanligen i Stockholms skärgård, men hela ostkusten från Kalmar till Öregrund utgör hemmavatten.  De flesta seglingarna utgår från Beckholmen nära Skansen och Gröna Lund i Stockholm.

Fartyget används vid en mångfald verksamheter såsom traditionssegling, miljöprovtagning, utbildning, företagsevents och olika slags sjötransporter.

Information om planerade seglingar ges i Seglingskalendern och under Aktiviteter

Sedan 2024 organiseras seglingar för internationella gäster i ett samarbete med Classic Sailing. Läs mer och sök resor på deras hemsida.

För att hyra Sunbeam för olika uppdrag kontakta rederiet.

Information om kojplatser, utrustning, fartområde och annat beskrivs under fliken Fartyget Sunbeam

Segelfartyget Sunbeam

Sunbeam är en unik engelsk kutter som seglat i svenska vatten sedan 1938. I det nuvarande rederiets regi sedan 1962. Skeppet K-märktes år 2007.

Under denna långa period har fartyget bytt skepnad och uppgifter flera gånger.

För att bevara skeppet och så långt som möjligt återställa kulturarvet till ett ursprungligt skick har genom åren ett systematisk restaureringsarbete bedrivits. Detta arbete pågår alltjämt och möjliggörs genom stora ideella arbetsinsatser samt donationer och bidrag.

Insamlingar och bidrag

Under 2021 och 2023 samlades in pengar för att uppdatera Sunbeams segel och rigg. Sunbeam har därmed idag nya segel och en uppdaterad rigg. Under 2024 flyttas fokus till insamling för renovering av skrovet. Bord och spant i aktern skall bytas med start vintern 2024-2025. Vill du bidra och se detaljer? Se insamling.

Stödföreningen Sunbeams vänner

Vill du engagera dig mer i verksamheterna kring Sunbeam så gå gärna med i stödföreningen Sunbeams vänner.

Under segelsäsongen finns då möjlighet att delta i traditionseglingar som anordnas av föreningen. Under vinterhalvåret ordnas arbetsdagar där du kan hjälpa till att rusta och reparera skutan. Som medlem kan du bidra till bevarandet av ett kulturskepp och gamla seglingstraditioner.