Forskningsfartyget R/V Sunbeams historia

Sunbeam byggdes 1905 i Lowestoft i sydöstra England. Fartyget byggdes som seglande trålare för att bedriva fiske på Nordsjön och norra Atlanten, såväl sommar som vinter.
Under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet byggdes över 2000 så kallade ”smacks” eller sailing trawlers i England.

Kring sekelskiftet började man dock använda ångdrivna fiskefartyg och de gamla segelfartygen bjöds ut till försäljning. Många av dem hamnade i Bohuslän, däribland Sunbeam som köptes av Sten Adolf Karlsson i Bohusländska Väjern 1937. Där byggdes hon om, försågs med maskin och blev en av de många kuttrar som utnyttjades till islandsfiske och för fraktfart, bland annat för frakt av salpeter.

Efter mer än 20 år i Väjern såldes Sunbeam till Hamburgsund 1959 och användes där som trålare ytterligare några år.

Hösten 1961 inköptes fartyget av en grupp marinbotaniska forskare vid Uppsala universitet inför en planerad medelhavsexpedition påföljande sommar. I samband med köpet bildade man Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB (UMMAB) som än idag är ägare till fartyget.

Medelhavsexpeditionen genomfördes och Sunbeam har efter återkomsten till Sverige använts huvudsakligen för provtagning i de nordiska farvattnen.

Under de senaste 40 åren har omfattande rustningsarbeten genomförts. En starkare huvudmaskin och större styrhytt har installerats och däcket har återfått sin ursprungliga obrutna utformning.
Modern navigationsutrustning har tillkommit, skrovet har rustats upp och riggen återställts till nästan originalutförande. Vid en brand i maj 2008 förstörde styrhytten och delar av akterdäcket men dessa skador är nu helt reparerade.

UMMAB har idag sju entusiastiska delägare som försöker hålla fartyget i stånd för marinbiologisk forskning och som ett marinhistoriskt kulturarv, men fartyget används även för charterverksamhet och privata seglingar.

År 2005 fyllde Sunbeam 100 år vilket firades med en jubileumsresa tillbaka till byggnadsorten Lowestoft och under våren 2006 certifierades Sunbeam åter till handelsfartyg/forskningsfartyg.

Lördag 26 maj 2007 klockan 13.00 K-märktes den engelska skönheten i Wasahamnen på Djurgården.