Klicka på rubrikerna så ser du varje årsbrev.

 

Summering av säsongen 2022 med Sunbeam

Säsongen 2022 inleddes och avslutades med fest och samling i Napoleonviken. Däremellan hanns en hel del med. Nedan summeras några  av höjdpunkterna.

Höjdpunkterna

Traditionsseglingar i Stockholms skärgård
Sunbeams vänner anordnade ett flertal traditionsseglingar runt om i skärgården i sommar.

23-29 maj Skärgårdsgalej tillsammans med Constantia
13-18 juni (inställd pga sjukdom)
8-12 augusti
23-25 september

Till dessa skall läggas ett antal privata seglingar och företagsseglingar i UMMABs regi.

Många av seglingarna finns dokumenterade i Facebookgrupperna Sunbeams vänner och
R/V Sunbeam och på vår hemsida. För den intresserade finns där många fina bilder att glädjas åt.

Uppsalabesök med turisttrafik och 60 års firande

Rederiet UMMAB som ägt och vårdat Sunbeam i 60 år firade detta genom en utställning och öppet skepp i samband med årets besök i Uppsala. En utförligare redogörelse över Sunbeams 60-åriga historia finns återgiven i Svensk botanisk tidskrift nr 2/2022.

Även i år bedrevs turisttrafik på Fyrisån och Ekoln. Liksom under förra året stod även en tur till Wiks slott på programmet.

I samband med besöket i Uppsala ordnade Sunbeams vänner säkerhetsutbildning på Ekoln för medlemmar som kan tänkas vara besättning vid kommande seglingar.

Norrlandsresa

Under två veckor i juli gjorde Sunbeam skäl för beteckningen R/V (Research Vessel) genom en forskningsresa längs Norrlandskusten från Öregrund och Skellefteå tur och retur. Där kom också den nya segelgarderoben väl till pass. Ett flertal medlemmar ur Sunbeams vänner utgjorde besättning under resan.

Saltkråkan Race

Första helgen i oktober är det traditionsenligt, Saltkråkan race, den stora sammankomsten för skutorna i Stockholmsområdet.

I år var det 15 skutor som samlades i Napoleonviken på Ägnö för umgänge, utbyte av erfarenheter och en lättsam kappsegling.

Inför årets segling hade Sunbeam fått höjt lystal som en följd av fjolårets goda resultat och nya stor- och toppsegel. Tyvärr gjorde skador på klyvarbommen och toppstången att Sunbeam inte riktigt kunde leva upp till det nya lystalet. Men skonerterna Ellen och Constantia fick i alla fall en god match.

Dessutom fick flera ungdomar chansen att prova på och uppleva segling med Sunbeam.

Räddningsdräkter och livflotte

Föreningen har under året sökt och beviljats ett anslag på 100 000 kr från Riksantikvarieämbetet för inköp av räddningsdräkter och en större livflotte.

Dräkterna har köpts in och levererats. En ny livflotte för 25 personer och 9 nya flytvästar har också beställts och leverats under våren 2023

Detta gör det möjligt att under säsongen 2023 på ett säkert sätt öka antalet elever vid planerade utbildningsseglingar.

Vinterns arbeten på Sunbeam

Till vinterns arbeten hörde en fortsatt upprustning av riggen.

De lite större uppgifterna var att tillverka ett nytt peke (klyvarbom) och en ny toppstång till stormasten. En tredje uppgift var att tillverka s.k. vevlingar och sätta dessa på plats i riggen så att man kan klättra upp i masten och inte vara beroende av att hissas upp i båtmansstolen.
Vevligarna är tillverkade, men har ännu inte monterats.0

Under vintern har även tätning av friborden och fortsatt tätning kring relingsstöttorna utförts.

Under däck har en upprustning av skåp och lådor i byssanutförts, samt kompletterande snickeri- och måleriarbeten i övriga utrymmen.

Under andra halvan av april dockades Sunbeam in för fortsatt skrovunderhåll som inkluderarde drevning, genomgång av spikar, bottenmålning montering av fler kopparplåtar samt samt tätning vid akterstäven.

Arbetsdagar

Med början den 29:e oktober har arbetsdagar organiserats i stort sett varje lördag. Arbetsdagarna har anslagits på Facebook samt även annonserats via epost-lista.

Sunbeams Vänner har även deltagit i Beckholmens Dockförenings städdagar.

Medlemsmöte och planering för säsongen 2023

Den 19:e November hölls ett medlemsmöte på Beckholmen i anslutning till arbetsdagen.

Den viktigaste punkten på mötet var att påbörja planeringen av nästa sommars seglingar. Mötet var ett avstamp för denna planering. Det var möjligt att delta fysiskt på plats eller via videolänk.

Den tidiga planeringsstarten var nödvändig för att kunna boka in skeppare och för att möjliggöra för deltagare i seglingarna att planera för sina semestrar.

Föreningens verksamhet har växt och Sunbeams Vänners styrelse har inte längre möjlighet att utan ytterligare stöd leda och organisera verksamheten. Mötet var därför även ett upprop för att engagera för personer tatt ta aktiv del i planering, marknadsföring och genomförande av seglingar och utbildningar.

Summering av året 2021 med Sunbeam


Uppsala

Besök i hemmahamnen i Uppsala
Säsongen 2021 inleddes med besök i hemmahamnen från 31 maj till 19 juni.
I Uppsala genomfördes ett flertal aktiviteter riktade till allmänheten och medlemmar i Sunbeams vänner.

Turer till Wiks slott
Turerna började och slutade vid hamnplan i centrala Uppsala. Turen som inkluderade lunch och visning vid slottet tog 6 timmar och var mycket uppskattad.

Prova på seglingar på Ekoln
Populära prova-på seglingar på Ekoln genomfördes i traditionell stil. En anslutningstur gick från hamnplan till Skarholmen. Även denna tur var uppskattad och välbesökt.

Öregrund

Tillsammans med Constantia seglade Sunbeam under fyra dagar norrut mot Öregrund. Den 21:a och 22:e juli genomfördes en vänskaplig kappsegling från trakten av Svartlöga, via Arholma till Grisslehamn.

Vistelse i Öregrund
Under perioden 25/7 – 15/8 var Sunbeam stationerad i Öregrund.

Under den tiden genomfördes en historisk kartläggning av sjöbotten invid Öregrund. Den första kartläggningen på denna plats genomfördes redan i mitten på 1960-talet av Professor Mats Wearn. En av UMMAB grundare. På samma plats gjordes sedan en uppföljning på 1990-talet av ekologen Peter Ridderstolpe som nu i sommar med Sunbeam som bas gjort ännu en uppföljning på samma plats. Mer information om projektet finns i reportaget ”Levande vikar” i vetenskapsradion Klotet.

När det inte togs prover bedrevs turisttrafik runt och kring Gräsö. I samverkan med en lokal krögare och VisitRoslagen hade ett varierat program skapats bestående av bl.a. Solnedgångsseglingar med skaldjur, heldagsutflykter till fågelöar och traditionell skutsegling.

Övriga seglingar

Under resten av säsongen blev det inte heller många dagar vid kaj.

Traditionsseglingar
Med familjer, privata sällskap och företag genomfördes ett drygt tiotal olika seglingar av varierande längd från en till fyra dagar. Ofta i väldigt behagligt väder. Flertalet av seglingarna hade någon eller några av Sunbeams vänner ombord.

Samseglingar med andra skutor
Utöver seglingen upp mot Öregrund med Constantia genomfördes även en folkdanssegling med Deodar och ett företagsevent kring Vaxholm i samverkan med med Constantia.

Saltkråkan race 2-3 oktober
Sunbeam, med skeppare Sepi, vann Saltkråkan race för första gången, (dock passerad av Deodar, så Sunbeam vann på LYS). Resten av fältet fanns bakom på betryggande avstånd. Racet genomfördes i kuling som gav garanterat god fart, för de skutor som fullföljde. Toppnoteringen för Sunbeam var 9,3 knop med klyvaren uppe på sista slören. Då gick det undan.

Insamlingen ”Segel till Sunbeam”

Insamlingsläget
Insamlingsläget för segel till Sunbeam är i dag mycket gynnsammare än vad man vågade hoppas på när insamlingen startade för drygt ett år sedan. Under 2021 har det inkommit 79 000 kronor till Sunbeams Vänners insamling. Det hade också inkommit ett stort bidrag till segel och riggutrustning direkt till rederiet från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Inskaffade segel under 2021
Genom bidraget från Sunbeams vänners insamling kunde Sunbeams fock sys om redan i våras och tas i bruk under juni månad, nästan på dagen som beskedet om bidraget från RAÄ kom.
Med stödet från RAÄ kunde ett nytt mesansegel beställas som levererades i september, i lagom tid för Saltkråkan race.
Seglingsegenskaperna med ett omsytt och ett nytt segel har märkbart förbättrats och kan mycket väl ha bidragit till framgången i årets Saltkråkan race.

Planerna med seglen inför 2022
Näst på tur att beställas är ett nytt storsegel. Storseglet finansieras dels med RAÄ bidraget och dels medel från Sunbeams Vänner. Specifikation och beställning av storseglet sker så att seglet kan levereras under våren 2022.

Därefter står ett nytt toppsegel på tur. Det skall också bekostas genom en gåva från Sunbeams Vänners insamling. För att genomföra den beställningen fattades det dock cirka 5-10 000 kr i december. Förhoppningen var att en julkampanj skulle ge de felande pengarna så att även toppseglet kunde beställas och vara på plats till våren.

Julkampanjen 2021
Julkampanjen innebar att man för varje skänkta 750 kr erhöll en Sunbeam tavla, tryckt på akvarellpapper och baserad på ett original av Magnus Andersson med ett motiv från Saltkråkan race. Tavlan har tryckts i en begränsad, numrerad upplaga och varje exemplar är signerat av konstnären.  Resultatet av Julkampanjen motsvarade förhoppningarna och gav därmed en god start på verksamhetsåret 2022.  Sunbeam kan därmed se fram emot fler nya segel till säsongen 2022.

Året 2020 med Sunbeam

Året 2020 började som vinterliggare i docka.

Sunbeam fick en ny förstäv, eftersom den gamla befunnits angripen av svamp.
Drevning av den nåt som återstod att utföra efter den stora renoveringen av förskeppet vintern 2018-2019 genomfördes, likaså monterades merparten av resterande kopparplåt efter renoveringen i och under vattenlinjen.

Den 14 april dockades så fartyget ut helt enligt planerna.

Därefter blev sommaren covidunderlig, dock med en hel del ljuspunkter.

Sommar och segling

Första helgen i maj genomfördes en riggningsseglats, då skeppet gjordes beboeligt och seglen kom på plats. Förhoppningen hade varit att delta i Vårkråkan, men på grund av den uppseglande pandemin höll sig de olika skutorna för sig själva och med begränsad besättning.

I maj genomfördes ytterligare en helgseglats med medlemmar i vänföreningen och månaden avslutades med en dags förtrogenhetsutbildning, med säkerhetsbesättning och blivande jungmän.

Aktiviteterna i juni omfattade ett studentfirande, en corona-anpassad eftermiddagstur med vänföreningen och deltagande i Kryssarklubbens 24 timmars.

Under 24-timmars red Sunbeam ut det oväder som drog förbi under tävlingen och tillbringade natten med en tur bortåt Trälhavet, i skydd av Värmdö. Sunbeam tvingades dock snöpligen bryta på upploppet, efter ett par timmars fruktlöst kryssande i två knops motström utanför Stavsnäs.

I anslutning till tävlingen genomfördes också en övning av säkerhetsbesättningen.

På grund av corona inställdes flera planerade aktiviteter under juni, såsom ett 70-årsfirande, en företagsbokning, ett midsommarfirande och den traditionella akvarellseglatsen.

Månaden avslutades med en familjesegling i Stockholms skärgård då vi bland annat besökte Roland Svensson muséet i Ramsmora.

Planerna för juli omfattade en båtpraktikdag i samarbete med Medborgarskolan och en veckas öppen seglats i Stockholms skärgård. På grund av corona drabbades även dessa båda arrangemang av avbokningar.

Den planerade långseglingen kunde dock genomföras och de som hade anmält sig till båtpraktiken, kunde erbjudas plats på långseglingens första dagar och få ut sina intyg. Även under långseglingen besöktes Roland Svensson-muséet i Ramsmora. Resten av sommaren blev stillsam då corona och barnledighet resulterade i brist på befäl för segling med passagerare.

Däremot genomfördes en besättningsseglats och en veckas forskningsresa, där sedimentprov togs längs kuststräckan Stockholm-Valdemarsvik på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten.

Under hösten var det inplanerat att genomföra en bottenstädningsdag i samarbete med havsnätverket Ost, som tyvärr fick ställas in.

I stället dockades Sunbeam in i en vecka för att täta några mindre läckage och slutföra arbetet med att återmontera kopparplåt i vattenlinjen, med gedigna insatser från Sunbeams Vänner.

Första helgen i oktober kom Sunbeam åter till sjöss igen för deltagande i den årliga skutkappseglingen Saltkråkan race. Deltagandet begränsades dock till en endagsaktivitet, med avgång från Beckholmen strax innan gryningen och där måltider intogs på däck. Då det blev ett visst bortfall bland den egna besättningen kunde vi erbjuda plats till några personer från andra skutor.

Två veckor senare genomfördes en lördagssegling med ett privat sällskap i strålande vackert höstväder. De följande två dagarna ägnades åt sedimentprovtagning på Värtan, men nu med hård vind, regn och kyla.

Därmed avslutades segelsäsongen 2020 och arbetet inleddes med att packa in skeppet för vintern.

Övriga aktiviteter

Förutom att segla och arbeta med skeppet har medlemmarna i föreningen också bidragit med andra ting. Bl.a. att renovera en skeppsjolle som donerats av Anna Aspán. Jollen har oljats och tätats och fick följa med på långseglingen. Ett par medlemmar har använt hösten till att måla glas och muggar med signalflaggor, så att deltagare på kommande seglingar kan få sin alldeles egen unika mugg o glas.

Under året har även tre blivande skärgårdskaptener erbjudits möjlighet att följa med och tjänstgöra som 1:e styrman på en 24-timmarssegling, en familjesegling och en långsegling. Detta som ett led i ett generationsskifte inför en planerad inflaggning av Sunbeam som passagerarfartyg.

Sunbeams Vänner har under hösten initierat en insamling för att möjliggöra beställning av nya segel till Sunbeam. Fram till årsskiftet har insamlingen gett 17468 kr.

Ett stort bidrag till denna insamling dök oväntat upp under senhösten i form av ett originalsegel från Sunbeam som varit ur bruk sedan 1944. Det återfanns nyligen i Väjern i en sjöbod som tillhört Sten Adolf Karlsson. Ägare till Sunbeam 1938-1959. Det kan förhoppningsvis tas i bruk nästa sommar, i väntan på att ett nytt segel sys upp

Sommaren 2019 med Sunbeam!

Efter vinterns intensiva renoveringsarbete så började äntligen segelsäsongen.

Först ut var gänget med riggningsseglingen den 25-26 maj. Övernattning i Napoleonviken och hemfärd med ett skepp helt klart för sommarens äventyr.
Sunbeams vänners seglats på nationaldagen den 6 juni var fantastisk. Vädergudarna var nådiga och nästan alla traktens skutor visade upp sig i det fina vädret.
I övrigt har skutan varit rejält sysselsatt med nyttiga och nöjsamma seglingar ända fram till indockningen den 21/10. I vinter kommer arbetet i dockan att fokusera på att göra klart det som inte hanns med förra vintern och att göra klart inredningen i förskeppet. Mer information om renoveringsarbetet kommer i nästa nyhetsbrev.

Provtagningsuppdrag

Med Magnus K som skeppare har Sunbeam genomfört tre provtagningsuppdrag i vattnen från Öregrund i norr, Stockholms skärgård och hela Ostkusten ned till Karlskrona i söder. 24-30 juni, 9-13 september, 8-10 oktober.  Alla med tillhörande anslutningsresor och ibland magiska upplevelser.

Livet på Sunbeam under en av dessa provtagningsresor beskrivs i reseberättelsen i slutet av dokumentet.

Tv-inspelning 24/9

TV-serien Vår tid är nu, behövde en tidstypisk skuta i bakgrunden vid en inspelning på kajen framför Nationalmuseum. Givetvis ställde vi upp och med lite tur så finns skeppet med i några scener i avsnitten som ingår i en specialsäsong som sänds runt Julen 2020.

Charter och träningsseglingar

Kärt barn har många namn och Sunbeam har under sommaren också genomfört:

ett 60 årskalas,
ett 40 årskalas,
en akvarellseglats,
en släktseglats,
en arbetsplatsseglats,
en dansseglats samt
några besättningsseglatser

Saltkråkan Race 5-6/10

Säsongfinalen var inte fullt så framgångsrik som den hårt kämpande besättningen förtjänade. Den genomfördes dock som vanligt utan att några protester godkändes. Festen i Napoleonviken var dock lyckad.

Berättelse från en provtagningsresa

Med Sunbeam på forskningsresa från Stockholm till Karlskrona 24-29/ 2019

Vi som skrivit detta är Elisabet Hagelin och Henk Pelgrom som för cirka ett år sedan gick med i föreningen för Sunbeams Vänner. Vårt intresse är generellt stort när det gäller havet, segelfartyg och hållbarhet. Eftersom vi tidigare sett Sunbeam ligga här i hamnen i vår hemstad Uppsala kom det sig att vi vill följa verksamheten kring henne.

Vår första erfarenhet med att segla med Sunbeam fick vi på nationaldagen den 6 juni i år då vi under en dag fick följa med på en härlig seglats i Stockholm skärgård. Vackert väder, lagom med vind – seglen i topp, mycket trevliga människor och god mat! Förälskelsen och intresset för Sunbeam var väckt.

Så när förfrågan kom om att följa med som besättning på en forskningsresa från Stockholm till Karlskrona tvekade vi inte utan bad att få följa med under förutsättning att det var möjligt att två äldre inte så viga personer kunde vara till nytta. Vi ville också passa på att, genom intervjuer, bilder och film, beskriva arbetet och livet ombord. Syftet var att sedan kunna sprida kunskap om ett segelfartygs verksamhet och möjligheter att bl. a. använda skepp för olika typer av verksamheter, t.ex. hållbara transporter av människor och varor.

Resan startar

Dagen efter midsommarfirande, den 24 juni vid lunchtid, kastade Sunbeam loss från Beckholmens varv där hon nu har sin hemmahamn. Kapten på båten tillika, delägare och forskare från IVL Svenska miljöinstitutet var Magnus Karlsson, maskinist och matros Anders Johansson, forskningsledare och limnolog från Naturvatten i Roslagen, Emil Rydin, delägare tillika elektriker och rorsman Peter Hallert, tillfällig besökare under ett dygn Calle Tiberg, matros och rorsman Anders Engqvist, gastarna Gustaf och Josef samt författarna av denna reseskildring.

Syftet med resan var att ta prover på olika miljöfarliga substanser och fosfor i havsbottnarna utmed den planerade kuststräckan. Vi var något sena i starten så besättningen tilldelades kvälls-och nattpass redan första dagen för att vi under nästa dag skulle hinna fram till Söderköping, d.v.s. Mems sluss vid infarten till Göta kanal. Den första provtagningsdagen startade sedan därifrån och sedimentkärnor togs från havsbottnarna kring Söderköping, Valdemarsvik och Vikbolandet. Dag två gick vi genom Sankt Annas och Gryts skärgårdar, dag tre Fyrudden och Valdemarsvik, Byxelkrok på Öland, dag fyra Gunnebo och Västervik, dag fem Mönsterås, dag sex Ronneby och Karlskrona. För oss tog resan slut i Karlskrona där vi tog tåget hem till Uppsala. Övriga i besättningen stannade ytterligare en dag för att städa och överlämna fartyget till nästa besättning.

Provtagning

Efter att fartyget kommit till den planerade positionen för provtagningen blev det full aktivitet ombord. En man till hydrauliken för att sköta nedsänkning och upphämtning av sedimentupphämtaren, en man till relingen för att styra upphämtaren och forskarna Emil och Magnus redo med sina burkar för att ta proverna. En viktig person i sammanhanget var också rorsman som skulle pricka in rätt ställe för provtagningen och hålla fartyget på plats under hela proceduren. Vid varje provtagning togs två borrkärnor, en för att skiktas upp i olika delar representerande miljögifter från olika tidsperioder, en för fosforundersökning. Så snart provkärnorna hivats ombord var det full fart till nästa provområde. Ett flertal platser hann vi besöka varje dag.

Väder och vind

Under resans gång var det huvudsakligen vackert väder och lugnt hav. Vid överresa till Öland och under nattgång till Ronneby fick vi vind snett bakifrån respektive akter ifrån vilket gjorde att båten rullade en del. För oss landkrabbor blev det litet ostadigt att ta sig runt på däck och i synnerhet när det gungade kändes det väldigt tryggt att ha sjövana styrmän vid rodret. Som väl var blev ingen sjösjuk. En särskilt häftig upplevelse var det att vara med om nattgång. Att se stjärnhimmeln, månsken och alla fyrar som blinkade för att vi skulle hitta rätt. Den lilla människan på det stora vattnet och under det oändliga himlavalvet.

Livet ombord

Livet ombord styrdes av när och var provtagningarna skulle ske. Så gott som hela resan gick vi för motor för att hinna fram till de områden som proven skulle tas. Under gången turades besättningen om att navigera och styra fartyget och övriga kunde då turas om att laga mat, servera fika, läsa böcker eller njuta av hav och natur.

Sjön suger och måltiderna och alla (många!) fikapauser var mycket uppskattade stunder. Beroende av väder intogs dessa antingen på däck eller i kabyssen. Sunbeams kabyss var välutrustad, rymlig och väldigt praktisk att arbeta i. Ett flertal måltider inklusive disk kom att bli våra arbetsuppgifter ombord. Åh så gott allt smakade: sillen med potatis, det hårda brödet med ost, pastan med köttbullarna eller korven, sopporna, salladerna m.m.

De två gastarna, Gustav och Josef, var ständigt i farten med att antingen styra fartyget, städa, fixa praktiska saker, laga mat samt diska.

Tiden gick fort och det hann aldrig bli tråkigt. Naturupplevelserna var helt underbara, särskilt var Sankt Annas- och Gryts skärgårdar otroligt vackra och utmärkte sig genom att inte vara så tätt bebyggda utmed stränderna.

Oftast låg Sunbeam i hamn under natten och vi sov i raden av kojer, ingen hördes snarka eller så var vi för trötta för att notera en sådan bagatell!

Sammanfattning

För oss två vänner till Sunbeam var resan en av sommarens höjdpunkter. Trevliga och hjälpsamma personer fick vi umgås med då vi sakta färdades genom den svenska skärgården. God mat och fina samtal, livet kan knappast bli bättre. Vi sammanställer nu filmer och foton från resan för att sprida kunskap om denna vackra båt. En förhoppning är också att detta ska kunna vara ett underlag för och bidra till att finna nya former och ekonomiska förutsättningar för att bevara våra kulturarv såsom Sunbeam och andra segelfartyg som fortfarande finns.

Året 2018 med Sunbeam

22 april Transport till Stockholm (UMMAB)

På måndagen gick äntligen isen på Ekoln och transporten till Stockholm kunde beställas. På söndagen kastade vi loss. Då inget fartyg gått i ån på hela vintern var Kungsängsbron inte på humör att öppnas och Sunbeam fick snabbförtöja vid båtklubben medan brovakten kämpade med tekniken. Efter en timme kom vi till slut iväg. Under färden mot Stockholm demonterades bommarna som en förberedelse för avmastning.

23 april – 26 maj Rustning och mastarbeten (UMMAB)

Väl på plats på Beckholmen lyftes masterna av med hjälp av reparationsvarvets kran. De slipades och lackades medan fartyget iordningställdes för sommaren.

27 maj Testseglats och kickoff (UMMAB Sunbeams Vänner)

Den 27 maj var det äntligen dags för provtur, tillsammans med de frivilliga som arbetat med vårrustningen. Ett försök att sätta segel gjordes på Höggarnsfjärden. Tyvärr hade diverse fall trätts fel vid påmastningen så vi fick ge upp seglingen. Istället förtöjdes i Velamsundsviken där vi intog mat och skickade upp frivilliga i masten för att trä rätt fallen.

28-29 maj Charterseglats (Gunnar A)

Den 28-29 gästades Sunbeam av ett glatt gäng från företaget Vinnovera. För att alla skulle få plats samseglade vi med Skeppsholmsgårdens Lova. Det började mindre bra med en bränd impeller och tillfällig förtöjning vid Kvarnholmen. Men efter att ha sjösatt skeppsbåten skickades en kurir till skeppshandeln och en ny impeller införskaffades och resan kunde fortsätta. Efter segling på Erstaviken samlades skutorna i Napoleonviken för grillkväll. Dagen efter fortsatte seglarskolan på Jungfrufjärden innan kosan styrdes hemåt.

6-17 juni Transport/charter till Lysekil (UMMAB Jan H, Magnus, CG)

6-9 juni Etapp 1 Beckholmen – Berg (Jan H)

9-12 juni Etapp 2 Berg-Sjötorp (Magnus K)

Tog över skeppet i Bergs slussar den 9:e juni tillsammans med vår speciell kanallots Anders Johansson. En besättning bestående av en handfull vänner och bekanta embarkerade   och via Borenshult nådde vi så småningom Töreboda där som sagt Per och Elisabeth mönstrade på, övriga gick iland. Den vidare resan mot Sjötorp tog lite längre tid än planerat pga av trassel med nåra slussportar som hängt sig för kanalbolaget. Vi hamnade istället i Norrkvarn över natt, vilket var en trevlig upplevelse med en sjökrog alldeles bredvid kajen. (Magnus K)

13-17 juni Etapp 3 Sjötorp- Lysekil (CG)

Den 11 juni tog Elisabeth och Per tåget till Töreboda och mönstrade ombord. Den 13 kom Gittan, CG, Peter, Vanessa och Thomas ombord i Sjötorp samtidigt som Magnus och Anders mönstrade av. Gång i fint väder till Läckö slott. Rensat ur impellerdelar vid värmeväxlaren. Fortsatta kylproblem. Konstaterade att inloppsslangen för kylvattnet var alldeles hopklämd. Gått med vinden, stoppat och matat ned en klenare men stabil slang i inloppsslangen för kylvattnet. Funkar! Thomas monterat klyset Bb akter. Transport till Lysekil med stopp i Vänersborg, Nya Varvet i Göteborg och Skärhamn. Gunnar, Magnus med besättning tagit över i Lysekil. (Per J)

18-20 juni Kuttermöte Gullholmen (UMMAB Gunnar, Per)

Kuttermötet beskrev i SSFs tidning Föredevind. Texten återges här:

Kuttermötet som sket sig…

Under försommaren avseglade Sunbeam mot Västkusten för att deltaga i Kutterträff i Lysekil och på Kuttermeckat Gullholmen. Sunbeam lämnade Stockholm på Nationaldagen för att via Göta Kanal ankomma till Lysekil på Kvällen den 18’e Juni. På Måndagen, den 18’e regnar det. På Anderssons Kaj samlas under dagen fem Engelska Kuttrar. Förutom Sunbeam, är det Excelsior från Lowestoft, Boy Leslie från Arendal, Atlantica från Göteborg samt hemmafavoriten Eureka från Oxevik. Dessutom anslöt en mindre enmastad kutter, Northland.

Vi väntar också på Kryssarklubbens Gratitude, men förgäver som hon ligger kvar i hamn med maskinfel. På kväller hålls föredrag om de olika deltagande fartygen.

På Tisdagen väntar segeltävling, som skall avslutas med middag på Gullholmen. På Morgonen har regnet äntligen gett sig. Istället blåser det. Rätt mycket faktiskt. Nästan kuling. På skutorna förbereder sig besättningarna. På Sunbeam förbereds för att reva de lappade seglen. Flera skeppare ser bekymrade ut och en efter en bestämmer de sig för att dra sig ur tävlingen. Dessutom är det kraftig sydvästlig sjögång varför passagen vid Islandsberg väntas bli mycket skumpig. Målet flyttas till Lysekil.

Till slut kastar också Sunbeam in handduken och besättningen mönstrar istället på den enda kvarvarande deltagaren, Excelsior. 

En improviserad gemensam middag intages på restaurang i Lysekil. Skam den som ger sig. Ett nytt försök att nå Gullholmen planeras för Onsdagen. Men ödet vill annat. På natten ger Sunbeams toalett upp för gott. Besöket på Gullholmen ställs in till förmån för en visit på botillbehörsbutik i Uddevalla, för att rädda midsommaren. Som enda fartyg når Excelsior fram till Gullholmen en dag försenade, medan de övriga deltagarna skingras för vinden

Efter träffen på Gullholmen väntar semesterveckor i Bohuslän och en strapatsrik hemresa runt Sveriges sydkust. På denna resa besöker Sunbeam bland annat familjen Karlsson i Sunbeams gamla hemmahamn Väjern, skepparhuset på Gullholmen, slipen i Skillinge samt ett grund utanför Oxelösund. Men det är en annan historia.

21-24 juni Arbetsseglats (Gunnar, Magnus A)

Efter Kuttermötet stannade Sunbeam i trakten av Lysekil. Vi gästade Sven Segerstedt i Oxevik, förtöjda utanpå ”Eureka”.  På midsommarafton låg vi i Grundsund.

24 juni -1 juli Arbetsseglats (CG, Peter, Per)

Vecka 26        Semesterseglats (Gittan, CG och Peter)

Besökte Gullholmen, Bohus Malmön och Gravarne innan åter förtöjning hos Sven Segerstedt i Oxevik.

8-13 juli          Arbetsseglats (Jan H)

15-22 juli Charter(UMMAB Gunnar)

Den 15’e Juli inleddes den långa och bitvis mödosamma resan hem till Stockholm. Den första etappen gick dock norrut, till Sunbeams gamla hemmahamn Väjern.

Där fick vi ett varmt välkomnande av släktingar till Sunbeams gamle skeppare och

ägare, Sten Adolf Karlsson. Vi fick också se en originalmålning från 1938 av Sunbeam som hon såg ut när hon köptes. Målningen hänger i klubbhuset än i dag. Därefter styrde vi söderut.

Den första anhalten på vägen blev Gullholmen där vi besökte museet skepparhuset.

Hemfärden bjöd på tropisk hetta, fantastisk segling, med avbrott av rejäla åskväder, bland annat vid Gullholmen och Åstol. I Åstol stannade vi försiktigtvis över natten.

Även nästa dag hade vi god västlig vind och tog oss med god fart söderut. God tid fanns att njuta av omgivningarna, följa med på sjökortet och notera alla kända öar och platser som passerades. På vägen mötte vi också en grupp tumlare.

Marstrand passerade vi, såg Carlstens fästning och färjan Lasse-Maja, var den nu fått namnet ifrån?

När vi passerat Göteborg och i god fart rundat Nidingen började färden kantas av problem.  När vi kom till Bua gav impellern till hjälpmaskinen upp. Hjälpsamma lokalbor ordnade fram ett par visserligen begagnade men ändå impellrar och färden kunde fortsätta mot Halmstad.

I Halmsstad  noterades istället att huvudmaskinen kylde dåligt.

Mot Helsingborg motorseglade vi med lågt varvtal, dels för att inte överbelasta huvudmaskinen men också pga att storseglet hade också fått en reva som måste lagas innan det kunde sättas. Seglet lagades under färden. Viktiga landmärken under denna etapp var Torekov, Kullens fyr, Mölle, Höganäs m.fl.

Efter övernattning i Helsingborgs hamn kunde kylvattenslangen bytas och färden fortsatte mot Malmö, där en ny besättning mönstrade på.

22-29 juli Charter (UMMAB Gunnar)

Färden från Malmö började i varmt och stilla väder. Då det numera är få hamnar längs skånekusten som tar emot segelfartyg med Sunbeams djupgående beslöt vi sikta mot Skillinge, där varvet inte bara erbjöd kajplats utan också hade en slip med möjlighet till torrsättning och reparation av läckor.

Under 23-25 juli anlände Peter, Jan och Per bil med till Skillinge. Under ett par hektiska dagar utfördes sliptagning och drevning av skeppet vilket resulterade i ett märkbart mindre läckage. Flera av passagerarna valde att avbryta färden och när vi lämnade Skillinge var det med en besättning om 4 man. Vi lät oss inte nedslås och satte segel ändå och gick mot det fordom blomstrande fiskeläget Nogersund där vi bunkrade och köpte ett kilo färska flundror av den ende fiskare som varit ute den dagen.

Därifrån gick vi via Karlskrona och Grönhögen mot Kalmar, där vi åter bytte besättning.

29 juli – 5 aug Charter (UMMAB Gunnar)

Den sista etappen inleddes med maskingång mot Byxelkrok, på norra Öland. På denna etapp hade vi gott om värme, men desto sämre med vind. Nästa dag ankrade vi utanför Blå Jungfrun och gjorde strandhugg, innan vi gick vidare mot Västervik för natthamn. Ryktet säger att någon besättningsman tog med stenar från Jungfrun. Om detta var orsak till de fortsatta problemen får vi väl aldrig veta.

Den fortsatta färden bjöd på fint väder men sämre med vind. Besättningen var flitig och seglen hissades med entusiasm, men några högre hastigheter loggades inte. Den första Juli mötte vi kollofartyget Ellen och förtöjde gemensamt vid St Askö. På färden norrut passerades Västervik och St Anna. Efter Oxelösund blev det stopp när Sunbeam gick upp på ett lömskt grund strax efter avgång. Lyckligtvis blev vi lossdragna av hjälpsamma lotsar som var väl bekanta med grundet i fråga. Seglingen inställdes den dagen och vi gick för maskin via Stendörren och ankrade vid Ringsö, utanför Studsvik och undersökte skadorna. Dessa var inte värre än att vi dagen efter kunde fortsätta hemfärden. Den 5’e Augusti kom vi slutligen hem. Färden avslutades vid Överby brygga där Skeppet överlämnades till nästa besättning.

6-9 aug Arbetsseglats (Per J)

5-8 aug Familjeseglats i fantastiskt väder.

10-12 aug Arbetsseglats (Magnus A)

18–19 aug Salsaseglats (Gunnar)

Helgen den 18 – 19 augusti fylldes Sunbeam av latinamerikanska toner. Ett gäng salsadansare från Uppsala fick lära sig att segla skuta. Vi satte segel i trakten av Fjäderholmarna och slör-kryssade mot Höggarnsfjärden. I höjd med Tegelön togs seglen ned och vi förtöjde i Velamsundsviken. Där grillades på däck och dansades latinamerikansk dans frampå småtimmarna.

23-24 aug Vänseglats (Sunbeams Vänner)

På Kvällen den 23 augusti genomfördes en kvällstur med Sunbeams vänner. Vi förtöjde och intog middag i Velamsundsviken. Åter till Beckholmen på morgonkvisten.

1-2 sept Akvarell- o körseglats (Per)

Seglats med kören Vokalen från Överby till Djurönäset och tillbaka tillsammans med Deodar.

9 sept Prova på segling (Gunnar)

Söndagen den 9 september var det dags för årets ”prova på segling”, en möjlighet för intresserade Sunbeamvänner och andra att lära sig hantera segel och framföra ett segelfartyg. Seglingen genom fördes på Höggarnsfjärden.

11-13 sept Masters ACES (fd ITM) Sthlm univ.

11-13 september blev skeppet en plattform för en masterskurs i miljövetenskap från Stockholms Universitet. Under ledning av Sofi Jonsson kom 6 studenter och en kursledare som var ombord under tre dygn. Masterprogrammet omfattar totalt 120 poäng och tiden ombord är en del av en kurs om 15 poäng som beskrivs så här:

The course is meant to provide a unique experience of conducting a research project and an opportunity for active participation at all levels: in the design of an environmental study, in ship-borne sample collection in a Baltic archipelago, in conducting laboratory analyses of the collected samples for various environmental pollutants and properties, and in evaluating and presenting the results in a report.

14-16 Gunnar Dahlin (Gunnar)

Den 14:de till 16:de september hade vi en helgsegling med blandad skara från tidigare seglingar och vänner till Gunnar Dahlin.

Vi avgick från Beckholmen vid 17-tiden på fredagen och gick för maskin till Napoleonviken där hade vår första övernattning med middag och samkväm

På lördag morgon gav vi oss iväg efter frukost och kunde sätta segel.

Under dagen hade Magnus Andersson instruktion om hantering av segel och skutan och alla fick träna på att slå knopar Vi hade bra väder och lagom vind och ankom till Älgkilen på Bockö utanför Möja vid 16-tiden, där vi sammanstrålade med Deodar. Senare på kvällen kom även Jolie Brise så på natten låg vi tre skutor i bredd. Efter tidig frukost begav vi oss hemåt och ankom åter till Beckholmen på eftermiddagen den 16de.

24-30 sept Sedimentprovtagning (Magnus K)

24 september kastade jag (Magnus K) , Anders Johansson och Emil Rydin loss från Beckholmen med en handfull volontärer som besättning.
Uppdraget var att ta sedimentkärnor i Stockholms södra skärgård och längs Sörmlandskusten i ett forskningsprojekt syftande till att kartlägga förrådet av mobil, potentiellt läckagebenägen fosfor i sedimenten i kustzonen. Vädret var stundtals vresigt men jobbet gick galant. 28 sep nådde vi Nyköping där vi efter en pressvisning med SVT Östnytt och Södermanlands nyheter klev iland. Projektet fortsätter under 2019 med provtagning i Östergötlands, Smålands och Blekinge skärgårdar.

28-31 sept Hemsegling från Nyköping(Gunnar, CG)

På kvällen den 28:e avlöstes forskarbesättningen av en annan frivillig besättning, under ledning av Gunnar och CG, med uppgift att föra hem skutan till Stockholm.

På morgonen den 29:e var vädret friskt, med risk för ishalka på relingen. På morgonen var vädret klart och vinden svag och Sunbeam gick för maskin norrut längs inomskärsleden. I höjd med Trosa hade vinden börjat friska i och segel sattes. Vinden friskade i allteftersom och när vi passerade Öja gjorde vi 9 knop. Nynäshamn passerades tidigt på eftermiddagen. Seglen togs ned strax innan Dalarö och vi gick för maskin till Napoleonviken där vi förtöjde för natten.

5-7 okt Saltkråkan race (UMMAB)

22 okt Vinterindockning Beckholmen (UMMAB)

Året som gått i föreningen

Även under 2017 hände det många saker. Ni  hänger väl med på vår Facebook-grupp? Där kommunicerar vi ofta och lägger ut att som är aktuellt under året. Massor av fina foton och information om vad som är på gång.

Vi har genom en mycket stor insats fått en ny fräsch hemsida, har ni tittat på den? Om inte gör det! Mycket information finns där. Även vår face-book har genomgått en förvandling.

Vi har även jobbat en hel del med medlemsregistret och målet har varit att ha ett uppdaterat register.

Därvid vill vi framhålla att, med hänsyn till ny datalag (GDPR), vi avser använda er adress eller e-mail-adress enbart för utskick av information från styrelsen rörande Sunbeams Vänner.

Under vinterhalvåret byttes motor och ett antal bord. Det blev mycket arbete, där Sunbeams Vänner har deltagit.

Den 6 juni anordnades Hamnens dag i Uppsala där Sunbeam var, som tidigare år, en av huvudattraktionerna. Sunbeams vänner fanns på plats och bistod. Det var en trevlig, solig dag med mycket folk på båten. Bilder och film från dagen finns på facebook-sidan.

En broschyr har tagits fram: Hyr Sunbeam.

Efter Hamnens Dag gjordes en tripp till Tallin och ett antal kortare turer i Stockholms skärgård.

Under hela vintern har Sunbeam legat i Uppsala och en hel del rustningsarbeten har gjorts. Den 22 april kom hon ner till Beckholmen och lades vid kaj för rustning. På Beckholmen pågår en hel del andra aktiviteter som t ex fernissa masterna.

Under 2017 tog UMMAB fram fina tröjor man kan beställa med Sunbeam på. Intresserad? Dessa säljs ombord och kostar 150kr styck.

Hälsningar från Styrelsen: Vi  i styrelsen Sunbeams Vänner önskar dig varmt välkommen!

Nils-Eric Göterstad, Eva Risinger, Annika Sjögren, Patrik Karlsson, Gunnar Andersson, Gunnar Dahlin, Stellan Lindgren.

På gång, info:

Just nu pågår febril verksamhet. Masterna har tagits ned och skall slipas och fernissas. Trävirke skall målas. Tågvirke bytas och den nya skeppsbåten rustas.

När arbetet är klart, bär det av mot Västkusten, start 12 juni. Det finns plats kvar om man vill åka med.

Det kommer att bli några seglatser i Stockholms Skärgård efter den resan. Se hemsidan.

20 ton spantvirke har köpts in för ett bidrag från arbetslivsmuseerna. Sunbeam söker pengar för att anställa hantverkare när vi dockar in nästa vinter.

Året som gått i föreningen

Under 2016 hände det många saker. Många av er hänger väl med på vår Facebook-grupp? Där kommunicerar vi ofta och lägger ut att som är aktuellt under året. Massor av fina foton och information om vad som är på gång.

Under juni ordades det några fina endagarsseglingar, det var fint väder och uppskattades av deltagarna. Den 6 juni så anordnades Hamnens dag i Uppsala där Sunbeam var en av attraktionerna. Sunbeams vänner fanns på plats och bistod. Det var en trevlig dag med mycket folk på båten och skönsjungande kör. Bilder och film från dagen finns på facebooksidan.

Under sommaren arrangerade Sunbeams vänner ett antal fotoresor. Både dagsturer och med en övernattning. Det fanns ett stort intresse och var många anmälda genom olika facebooksidor med fotografering i fokus. Det hissades segel, åts god mat och fotades i massor. Deltagarna delade med sig av sina kunskaper till varandra bl a i gatufoto och glödfotografering, Många fina fotografier lades upp på vår facebooksida. En fotograf hörde av sig och fotograferade på Sunbeam s k Cosplay. Det vart lite udda fina bilder.

Föreningen tog fram ett par förslag på turer för allmänheten. Men tyvärr så var det miss i kommunikationen mellan SV och UMAB så dessa ställdes in. Men mycket annat har hänt i UMABS:S regi som fågelexpeditioner och deltagande i Saltkråkan Race.

Under 2016 blev det många andra resor som inte beskrivs här. Det dansades på däck och det var många glada stunder med sång och god mat. Många delade med sig av detta på vår sida, kul tycker vi i styrelsen.

Under hela vintern har Sunbeam legat i Uppsala och en hel del rustningsarbeten har gjorts. Den x kom hon ner till Beckholmen och lades i docka för rustning. På Beckholmen pågår en hel del andra aktiviteter som t ex sy nya segel.

Under 2016 tog UMAB fram finna tröjor man kan beställa med Sunbeam på. Intresserad? Dessa säljs ombord och kostar 150kr styck.

Under 2015 hände det många saker. Många av er hänger väl med på vår Facebook-grupp? Där kommunicerar vi ofta och lägger ut allt som är aktuellt.

Förutom Facebook-gruppen så har vi nu också uppdaterat Sunbeams vänner egen webbsida www.sunbeamsvanner.se

Nu finns det t-tröjor man kan köpa med Sunbeam på. Intresserad? Dessa säljs ombord och kostar 150kr styck.

Medlemmarna blev erbjudna att delta den 7 oktober på det årliga Saltkråkan Race. Sunbeam gjorde en storartad segling och kammade hem en tredjeplacering! Bilder och en film finns på vår facebook-sida.

Som medlem kunde man anmäla sig till flera turer mellan Stockholm och Uppsala under 2016. Några medlemmar anmälde sig och vi hade flera fina turer.

I oktober tog vi upp henne till vinterhamnen i Fyrisån.

Under augusti seglade vi i Göta kanal – vädret var med oss hela tiden och resan blev fantastisk. En film har precis blivit tillgänglig på facebooksidan. Det finns också många bilder att titta på om man vill.

Sunbeams vänner arrangerade en fotokurs 7-8 augusti. Det kom 10st deltagare och vi tränade oss i att fotografera. Vi hade utbildning med en proffsfotograf och fick god mat.

Föreningen tog fram ett par förslag på turer för allmänheten. Dessa har vi marknadsfört på olika sätt. Även i år tar vi fram liknande endagars och tvådagars turer för allmänheten. Är du intresserad hör av dig och titta gärna på vår webbsida för mer information.

22 maj hade vi ”Öppen båt” på Galärvarvet. Det kom några besökare och vi bjöd på tilltugg mm och berättade om båten, föreningen och vilka turer man göra.

Under 2015 blev det många andra resor som inte beskrivs här. Men mycket av informationen kan du få genom Facebook-sidan och vår webbplats.

Under hela vintern har Sunbeam legat i Uppsala och en hel del rustningsarbeten har gjorts, bl.a. har det bytts däcksplank i fören det har målats mm.

Föreningen stöttade vårrustningen 18-19 april 2015. Ett ytterligare tillfälle kommer att ges för alla medlemmar att hjälpa till på Beckholmen den 17 maj, därefter har vi årsmöte. Fokus kommer då att ligga på målning av skrov och drevning. Vi premierar de som deltar i vårrustningen genom att få förtur till våra medlemsseglingar.

I år kommer vi att ha flera medlemsseglingar (minst 2) vilket gör det möjligt för fler att delta. Första datumet för medlemssegling är från Stockholm till Uppsala eftermiddagen den 22 maj med en övernattning. Vi kommer att vara i Uppsala lördag eftermiddag den 23:e. Det andra tillfället kommer att vara i september. (Håll utkik efter mer exakt information och datum på vår facebook-sida.)

Under hela vintern har Sunbeam legat i Uppsala och en hel del rustningsarbeten har gjorts, bl.a. har vi bytt däcksplank i fören, lackat och slipat peke, rorkult, aktra bänken samt en massa annat smått och gott. Under hösten 2014 och våren 2015 har styrelsen engagerat sig i att få till en tydligare inriktning på vad Sunbeams vänner arbete. Vi har haft ett antal möten och tillsammans med Sunbeams ägare kommit fram till att nuvarande inriktning ska fokusera på:

-att öka antalet uppdrag

-att skapa fler segelturer för medlemmar och andra intresserade

-att fortsätta stödja vår- och höstrustning

Så för er som vill segla, engagera er, eller fundera på möjligheten att chartra Sunbeam – hör av er!

Nytt för i år är att vi organiserar fyra olika segelturer i skärgården för medlemmar och allmänhet att anmäla sig till. Förutom dessa anordnar vi en fotokurs den 7-8 augusti, se separata informationsblad – och, snälla ni, hjälp oss att sprida denna information! Vi har också tryckt upp vykort som kommer att finnas ombord till försäljning, inskaffat en gästbok som vi vill att alla ombord ska skriva i. Utöver detta har Sunbeams Vänner kunnat ge ett bidrag på 10 00kr till Sunbeam för rustningsarbeten och det är vi glada och stolta över! Vi organiserar också ett antal studiecirklar – håll utkik på facebook-sidan!

Under mitten av september 2014 hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlems-seglingen på vår facebook-sida. Titta också på filmen från Sunbeams resa till Medelhavet i början av 60-talet och en film från Saltkråkan Race och mycket mer. Bli gärna facebook-vän och delta i diskussioner och information om vad som händer på Sunbeam.

Under 2014 ökade medlemstalet och vi har nu 95 medlemmar, vilket är fantastiskt.

Tack till alla er som har varit/vill vara med och bidra på olika sätt!

Hjälp gärna föreningen att ”ragga” fler medlemmar genom att fråga vänner, kollegor eller släktingar. Anslut er och visa gärna vår facebook-grupp (använd länken nedan eller sök på Sunbeams vänner för att gå med i gruppen) http://www.facebook.com/#!/groups/147505595321893/

Året som gått i föreningen – 2013

Föreningen stöttade vårrustningen 2014. Cirka 12 personer deltog, vilket vi tackar extra mycket för. Nytt är att vi premierar de som deltar i vårrustningen genom att de få förtur till medlemsseglingen.

Under hela vintern har Sunbeam legat på Galärvarvet, då det pågått byte av nio stycken bord. Sommaren 2013 målade föreningen under däck, inne i Sunbeam, vi sydde kuddar och satte upp gardiner i byssan. Vi har också bidragit till säkerheten ombord genom at sätta in ett vattennivå-larm som går till ägarnas telefoner om det skulle bli för mycket vatten i båten. Vi tog också fram en broschyr om föreningen och medlemskap. Vi har tryckt upp både broschyren om Sunbeam och om föreningen i många exemplar. Broschyrerna används för att sprida information om föreningen och båten både när vi ligger vid kaj och seglar. För att våra besökare snabbt skall få information om båten gjorde vi en skylt som vi hänger på vantet när vi ligger vid kaj.

Under mitten av september hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlemsseglingen på vår facebooksida. På den ligger bland annat en film från Sunbeams resa till Medelhavet i början av 60-talet och en film från Saltkråkan race och mycket mer.

Nu har föreningen 56 medlemmar, vilket är fantastiskt.
Tack till alla er som varit med och bidragit på olika sätt!

Hjälp gärna föreningen att ”ragga” fler medlemmar genom att fråga vänner, kollegor eller släktingar. Vill du ha broschyren så maila oss så skickar vi den digitalt. Anslut er och vis gärna vår facebook-grupp (skriv in länken nedan eller sök på Sunbeams Vänner för att gå med i gruppen)
http://www.facebook.com/#!/groups/147505595321893.

Från föreningen ”Sunbeams vänner”!

Alla som vill vara med i föreningen är välkomna genom att betala in medlemsavgiften. Vi önskar dessutom alla medlemmar välkomna att delta på årsmöte 7 maj 2013 kl 18.00 på Beckholmen.

Årsmöte 2013

Nya året kommer att starta med ett årsmöte 7 maj på Beckholmen, då vi hoppas att så många som möjligt vill komma och bidra med friska idéer om vad föreningen kan uträtta framöver. Styrelsen kommer att väljas på stämman. Alla idéer välkomnas!

Året som gått i föreningen

Föreningen stöttade vårrustningen 2012 av Sunbeam när hon låg i Uppsala och deltog under seglingen från Uppsala till Stockholm. Under hela sommaren 2012 låg Sunbeam på Galärvarvet då det pågick (pågår fortfarande under 2013) renovering av Beckholmen.

Vi gjorde en rejäl storstädning av byssan under juli. I början av sommaren köpte vi in en fin mässings-(skepps)lampa som nu sitter i byssan. Lampan skänktes av föreningen till båten.

Under början av september hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlemsseglingen.

Styrelsen har tagit tar fram en broschyr som beskriver vilka tjänster och aktiviteter man kan köpa ombord på Sunbeam. Vi i föreningen skulle gärna vilja att ni medlemmar hjälper till och försöker sprida broschyren i syfte att få in kunder som vill använda Sunbeam för olika seglingsaktiviteter.

Under 2012 har vi 68st medlemmar, vilket är fantastiskt.

Tack till alla er som vill vara med och bidra på olika sätt!

Hjälp gärna föreningen att ”ragga” fler medlemmar genom att fråga vänner, kollegor eller släktingar. Visa gärna vår facebook-grupp (skriv in länken nedan eller sök på Sunbeams vänner för att gå med i gruppen) http://www.facebook.com/#!/groups/147505595321893/

Från föreningen ”Sunbeams vänner”!

Alla som vill vara med i föreningen är välkomna att betala in medlemsavgiften. Vi önskar alla medlemmar välkomna att delta på Årsstämman 30 maj 2012 kl 18.00 på Beckholmen (se bifogad kallelse).

Årsstämma

Nya året kommer att starta med en årsstämma 30 maj på Beckholmen, då vi hoppas att så många som möjligt vill komma och bidra med många idéer om vad föreningen kan uträtta framöver. Styrelsen och arbetsgrupper kommer att väljas på stämman. Några av områdena är t ex: organisera medlemsseglingar, fadder- och bidragsverksamhet, rustningshjälp av Sunbeam vår och höst, förslag på utflyktsaktiviteter, löpande inre upprustning, ordna föreläsningar och medlemsmöten mm. Planer på att utöka möjligheterna till varierade medlemsseglingar finns. Fler idéer välkomnas!

Året som gått i föreningen

Föreningen stöttade vårrustningen av Sunbeam i Uppsala och deltog under seglingen från Uppsala till Stockholm. Senare i dockan på Beckholmen hjälpte vi till med slutrustning för att göra henne segelbar inför sommarens alla uppdrag.

I juni tog vi initiativ till en rejäl upprustning inne under däck på Sunbeam. Vi åkte till IKEA och köpte in bl a nya ramar, diverse köksredskap, mattor och kuddar samt sängkläder där det saknades. Vi köpte tyg och sydde upp sängpåsar vid varje binge där man kan stoppa in en bok eller glasögon. Vi sydde draperi och satte upp vid nedgångskappen. Vi hängde upp draperi på toaletten samt målade och satte upp nya speglar.

Under augusti hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlemsseglingen på hemsidan www.sunbeamsvanner.se

Styrelsen håller på och tar fram en broschyr som beskriver vilka tjänster och aktiviteter man kan köpa ombord på Sunbeam. Vi i föreningen skulle gärna vilja att ni medlemmar hjälper till och försöker få in kunder som vill använda Sunbeam för olika seglingsaktiviteter.

Under 2011 har vi 70st medlemmar. Vilket är fantastiskt. Tack till alla er som vill vara med och bidra på olika sätt!

Hjälp gärna föreningen att ragga fler medlemmar genom att fråga vänner, kollegor eller släktingar. Visa gärna vår facebook-grupp (skriv in länken eller sök på Sunbeams vänner för att gå med i gruppen) http://www.facebook.com/#!/groups/147505595321893/ eller gå till hemsidan för föreningen www.sunbeamsvanner.se

Året som gått ombord på Sunbeam!

Indockning

I slutet av maj dockade skeppet in för årligt underhåll av skrovet i västra dockan på Beckholmen. Omdrevning av nåt enligt bordläggningsschema och kontroll av övrig nåt genom att sticka med kniv på var 5:e cm av all nåt. De ställen som då befanns mjuka drevades om liksom de flesta laskar. Allt dokumenteras i bordläggningsschemat och laskprotokollet.

Segling på Åland

I början av juli seglade vi till Åland för deltagande i Ålands Sjödagar, ett evenemang som sker årligen med Sjökvarteret i Mariehamn som värd. Samling inför kappseglingen ägde rum i Degerby den 12 juli där det var proppfullt med fartyg och storbåtar. Vinden låg på från väst och vi passerade hamnen med god fart som en liten uppvisning innan vi tog ner seglen på fjärden innanför Degerby. Då vinden låg på mot hamnen och det var fullt av båtar blev det läge för en snygg förtöjning då allas blickar givetvis var riktade mot oss. Vakthavande befälhavare gjorde en helt perfekt tilläggning mot den svenska kuttern Jens Kiil. Kappseglingen nästa dag startade på Föglöfjärden söder om Fjärdgrunden i en bris om ca 5 m/s. Deltagarna indelas i tre klasser – storbåtar, jakter och skutor. Vi var i en klass med sju fartyg, Albanus, Jens Kiil, Vega, Ihana, Jonas, en större koster! och Sunbeam. Vinden var NV och vi hade tillåtelse att gå för motor genom Ledsund. Väl ute på Rödhamnsfjärden drog den verkliga kappseglingen igång när brisen ökade till ca 8 m/s. Vi kom på fjärde plats (av sju).

Universitetskurser

Under två veckor i september var Sunbeam plattform för två universitetskurser på masternivå. Det var elever från universiteten i Uppsala och Stockholms som fick nöjet att vara ombord och få sig en riktig duvning i det mesta som rör det praktiska när det gäller sedimentprovtagning och hur en sedimentundersökning läggs upp.

Företagsutflykter

Under sommaren skedde några utflykter med företag och den 27/8 var det dags för medlemmar ur Sunbeams Vänner att ge sig ut på en liten seglats. Seglatsen gick i år till Napoleonviken, söder om Saltsjöbaden, och tillbaka. Segling i ett par timmar på fjärdarna där i kring. Fullt ombord, fint väder och bra vind från sydost.

Saltkråkan Race

Första helgen i oktober deltog Sunbeam i Saltkråkan Race som denna gång gick i väldigt lätt väder. Vindarna dog ut alltmer och Sunbeam fick bryta långt före mållinjen när tidsgränsen var uppnådd.

Gamla synder på Beckholmen

På Beckholmen påbörjade man förra våren med att sanera ön från alla gifter som samlats i marken genom århundraden av tjärbränning och fartygsreparationer samt att Kungliga Flottan huserade på ön i många år. Grundläggande provtagningar i närområdet ägde bl a rum av Sunbeam något år innan och undersökningen var ett av argumenten för sanering. Nu börjar det bli klart men ännu återstår att få ordning på kajerna efter den omarrondering som skett. Beckholmens Dockförenings område flyttas inåt och Stockholms Reparationsvarv har nu fått området i söder. I och med det har även flytbryggan flyttats och fått sitt nya landfäste mitt på vår kaj! Kajen ska så småningom förlängas inåt men det kommer nog att bli trångt där i sommar. Förhoppningsvis blir vi i alla fall av med det värsta av svallet från förbipasserande båtar och fartyg.

Nytt från ”Sunbeams vänner”!

Nu är det ett år sedan senaste årsstämman och det är dags för en ny 2011. Stämman går av stapeln på Beckholmen 22 maj 2011 kl.16.00. Alla som vill vara med (och ännu inte betalt medlemsavgiften) är välkomna att betala in avgiften för 2011 och delta på Årsstämman. (se bifogad kallelse).

Vad har hänt i föreningen 2010 och vad är på gång 2011

Jungmän behövs till uppdragen på Sunbeam. Den som är intresserad kan maila in till föreningens e-post så tar vi kontakt för mer information.

Rustningsarbetet pågår just nu i Uppsala torsdagar kl.19-22 och söndagar kl. 10.00. Alla som vill är välkomna att dyka upp och hjälpa till. OBS!! hjälp behövs verkligen! Skicka in intresseanmälan till sunbeamsvanner@gmail.se

Aktiebolaget har beslutat att inte bygga upp styrhytten i år. Sunbeam kommer därför att se likadan ut på däck i år som hon gjorde förra året.

Föreningen ska under året ta fram broschyrer och material med priser som vi alla kan använda vid lobbying.

Vi vill ha fler medlemmar!!! Vore fint om vi alla kan hjälpas åt och ”ragga”, all information finns på föreningens hemsida. Förutom detta så arbetar vi också för att starta en Facebook-grupp.

Datum för medlemssegling blir sannolikt i augusti, föreningen återkommer om detta per e-post då tidpunkten förmodligen beslutas på stämman.

Dockning 20-31 maj Nedfärd från Uppsala sker veckan innan dockningen 14-15 maj.

Vår hemsida www.sunbeamsvanner.se har haft 6976 besök hittills! Nya funktioner utvecklas hela tiden. Bl a har det blivit ett bättre bildspel. Webbsidan kommer att visas på årsmötet för medlemmarna.

Året som gått ombord på Sunbeam!

Haparandaturen

I början av året fick Aktiebolaget fartcertifikat för 5 år och den 25 maj 2010 monterades de nya vanten med jungfrur till stormasten. Nu börjar det se riktigt bra ut. Taljrepen ska sträckas ytterligare innan det blir helt klart och vevlingar ska också upp.

28 maj kastade Sunbeam loss för att gå upp utefter norrlandskusten för att lägga ut passiva dioxinfällor vid Sandarne utanför Söderhamn, Stocka/Strömsbruk, Svartvik söder om Sundsvall, vid Köpmannaholmen, Nordmaling, Skelleftehamn, Luleå och till slut vid Seskarö vid Haparanda.

Sunbeam förtöjde vid Seskarö 5 juni på kvällen och låg där på nationaldagen med hissad stor flagga. Blev då uppmärksammat av lokala tidningen Seskaröbladet som var där och tog bild och gjorde ett litet reportage.

Vi hade under sommaren 2010 sökt dispens från sjöfartsverket för att kunna göra en kartering av ett bottenområde utanför Skelleftehamn men fick tyvärr nej. Kändes verkligen konstigt med tanke på att det var högtryck och spegelblankt på havet, vi missade därmed tråkigt nog ett inkomstbringande uppdrag.

Från Haparanda och ner bemannades fartyget av Sunbeams vänner. Under befäl av Jan Hedegård påbörjades färden söderut på ett spegelblankt hav. Vi förtöjde den 11 juni i Sundsvall.

Medlemsseglingen

Medlemsseglingen genomfördes den 11 september i Stockholms skärgård. Vi startar dagen kl 10:00 från Beckholmen och seglingen ut en bit utanför Vaxholm i strålande väder. Säsongen 2011 avslutades med Saltkråkan race. Starten var bra och Sunbeam kom upp i över 5 knop på en kryss i en vind som var 5m/sec. Till sist blev det en 7:e plats för Sunbeam.

Nystart i föreningen ”Sunbeams vänner”!

Nu startar vi upp föreningen igen i syfte att göra denna aktivare med glada, inspirationsfyllda, gamla och nya medlemmar. Alla som vill vara med är välkomna att betala in medlemsavgiften och delta på Årsstämman 11 april (se bifogad kallelse).

Planer för 2010

Nya året kommer att starta med en årsstämma 11 april, då vi hoppas att så många som möjligt vill komma och bidra med många idéer om vad föreningen kan uträtta framöver. Styrelsen kommer att väljas på stämman och arbetsgrupper utses med intresserade personer inom olika områden. Några av områdena kan vara t ex: Organisera medlemsseglingar, fadder- och bidragsverksamhet, rustningshjälp av Sunbeam vår och höst, förslag på utflyktsaktiviteter, löpande inre utrustning, ordna föreläsningar och medlemsmöten mm. Planer på att utöka möjligheterna till varierade medlemsseglingar finns. Fler idéer välkomnas!

Året som gått ombord på Sunbeam!

Förväntansfulla engelska studenter ombord!

Den 6 juli mönstrade 12 förväntansfulla engelska studenter ombord i Sunbeam för fem dagars kombinerad sedimentkurs och segling. Den första dagen hade vi även ombord Dagens Nyheter som gjorde ett reportage om våra bottenstudier i skärgården. Under seglatsen växlade vädret från regnskurar till en halv dags solsken och värme och avslutades med regn och stormbyar. Under den halva dagen med solsken hann ett par av ungdomarna bränna sig så till den milda grad i solen att de var tvungna att ligga i gummibåten på däck för att få svalka. Avkylningen kom i samband med en snabb vindökning och ösregn den sista natten i det s.k. Paradiset vid Finnhamn. Snabb losskastning vid femtiden på morgonen och gång i ösregn in till Stockholm. Då fick vi verkligen känna på nyheten att stå på däck under alla väder. Det funkar!

Sunbeam certifierad och seglar igen!

Måndagen den 3 augusti utfärdades fartcertifikat för Sunbeam. Redan 29 juni var ”allt” övrigt OK men VHF-installationen krävde omfattande förbättringar för att kunna godkännas. När all utrustning kommit på plats, en besiktningsman godkänt installation och funktion samt att dokumentationen inskickats till Sjöfartsavdelningen kunde certifikatet utfärdas. Äntligen certifierad igen – HURRA! Redan tidigare hade ett fribordscertifikat utfärdats.

S:t Annas skärgård

Efter att ha fått GMDSS/VHF-anläggningen godkänd av fartygsinspektionen kom vi igång med sedimentundersökningen i S:t Annas skärgård den 3 augusti. Syftet med undersökningen var att se om situationen på bottnarna förbättrats sedan de omfattande undersökningarna i mitten och slutet av 1990-talet. Tyvärr var dock situationen i stora drag densamma men vi kunde njuta av ett fantastiskt väder under veckan fram till förtöjningen i Stockholm den 7 augusti.

Hudiksvall

Den 28 augusti kastade Sunbeam loss med kurs mot Hudiksvall. Ett fatalt problem noterades dock på uppvägen – provtagningshydrauliken läcker! Väl framme i Hudik kunde vi med benägen hjälp från en ung man som kunde allt om alla hydraulikföretag i Hudik snabbt få spelet fixat och dra iväg söderöver för sediment- och vattenprovtagning i anslutning till skogsindustrier. Syftet var att studera belastningen på miljön av dioxiner från dessa industrier. Vi plockade även upp passiva provtagare som satts ut några månader tidigare. Sunbeam är tillbaka i skogsindustrisvängen igen. Bäva alla skogsindustrier som inte har rent mjöl i påsen!

Skeppsholmsdagen

Den 13 september var det Skeppsholmsdagen, och vi seglade i vackert väder tillsammans med Ellen, Constantia, Jens Kiil och Briggen Tre Kronor runt Skeppsholmen.

EU-möte

Torsdagen den 17 september hade vi vår EU-minister Cecilia Malmström, hennes 26 gelikar, ambassadörer och Estlands president Toomas Ilves ombord på Sunbeam! Sunbeam förtöjde på torsdagsförmiddagen utanpå Briggen Tre Kronor som låg förtöjd mot Logårdstrappan nedanför slottet. Under dagen hade allmänhet och press möjlighet att gå runt på fartygen. Vid femtiden kom alla EU-ministrarna och fick presentationer av IVL Svenska Miljöinstitutet som använde Sunbeam som ”sitt” forskningsfartyg, LRF och Kustbevakningen.

Gamla synder på Beckholmen

Under tre dagar i november gjordes sedimentundersökningar i Stockholms hamn från Strömmen till Fjäderholmarna. Syftet var att utifrån sedimentstudier försöka utröna vilken inverkan gamla synder på Beckholmen har på Saltsjön. Halterna av diverse tungmetaller och PAHer är mycket höga i marken på ön och frågan är hur mycket som läcker ut till vattnet.