Skrovinsamlingen 2024 startar!

Under några år har arbetet på Sunbeam haft fokus på segel, rigg, innerutrymmen och att bli skolfartyg. Nu är dessa projekt i stort sett klara och det är åter tid att tänka på skrovet under vattenytan.

Nästa vinter, 2024-2025, när Sunbeam dockar in för regelbunden skrovöversyn, hoppas vi kunna genomföra det första steget i det arbete som på sikt skall ge oss möjlighet att åter bedriva verksamhet i större farvatten. För att komma igång med arbetet krävs att vi säkrar ca. 400 000 kr utöver redan avsatta medel. Detta skulle låta oss,i en första deletapp, byta bord och spant på babordssidan. För att göra båda sidorna i ett kör, och samtidigt byta akterstäv, behövs ytterligare en miljon. I dagarna har UMMAB skickat ansökningar till olika finansiärer.

Sunbeams vänner kommer att stödja skrovarbetet genom att starta en ny insamling för att bidra till finansieringen. För 600 kr kan vi betala en timmerman för en timmes arbete, 1 000 kr räcker till virke för ett spant och 10 000 kr räcker till att köpa in en ekplanka som räcker till ett av de längre borden.

Sätt in ditt bidrag på Sunbeams vänners konto!

Märk ”Skrov”.

PG: 49 19 62-7

Swish: 123 243 26 49

Skänk minst 600 kr så får du en en Sunbeam t-shirt som premie. Maila namn, adress och önskad T-shirt storlek till:

sunbeamsvanner@gmail.com, så skickar vi tröjan med posten.

Mer om genomförda och planerade skrovarbeten

Vintern 2018-2019 byttes spant, bord och garnering för om stormasten, men innan Sunbeam åter kan segla på det stora havet krävs minst två lika stora arbeten till.

I en första etapp skall återstående gammal bordläggning i aktern bytas, och i samband med detta, spanten bakom akterstäven. Efter denna etapp har vi bytt all bordläggning som är kvar sedan det tidiga 1900 talet och skeppet kommer att bli mycket lättare att hålla tätt.

I en avslutande etapp byts sen återstående spant, under byssa och toaletter, samt garnering. Efter detta kommer skrovet att ha återställt till den styrka hon hade som ny, vilket är kravet för att åter få certifikat att segla i större farvatten. Detta arbete görs från insidan och därefter måste inredningen återuppbyggas.

Varje etapp beräknas kosta 1,5 – 2 miljoner kronor varav ca 3/4 är lön till de timmermän som leder arbetet och ersättning till praktikanter.

Gänget som arbetade med Sunbeamsunderhåll i

Det gäng som, undre ledning av Thomas Hellström, renoverade förskeppet vintern 2018-2019