Start 2018-03-27T13:09:59+00:00

Välkommen till Sunbeams vänner!

Föreningen Sunbeams vänner vill verka för en aktiv och trevlig gemenskap som syftar till att, genom olika aktiviteter, stödja fortlevnaden av skutan SUNBEAM i många år framöver.

Vill du vara med?

Aktiv eller som passiv stödmedlem – du är varmt välkommen!
Som medlem i Sunbeams vänner kommer du att kunna får vara med på föreningens årliga aktiviteter. Under segelsäsongen finns det möjlighet att delta i seglingar och andra aktiviteter. Under vinterhalvåret ordnas arbetsdagar så att du kan få hjälpa till att rusta och reparera skutan. Genom att bli medlem gör du ett aktivt val att bevara ett gammalt kulturskepp.

Läs mer om medlemskap

Varmt välkommen!

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com
Facebooksida: Sunbeams Vänner

Skutan Sunbeam

Skutan Sunbeams webbplats: www.sunbeam.se

Hyr Sunbeam

För intresserade av att hyra Sunbeam till t.ex charter, utbildning som kampanjfartyg eller för forskning så hittar ni mer information på Sunbeams webbplats eller i broschyren här.

– Sjömannen ber icke om medvind. Han lär sig segla.- Gustav Lindborg

Aktiviteter

Sommaren 2017

Sunbeam var med på Maritime Days i Tallinn, där en utställning skapades av plywoodskivor och fotografier. Besökarantalet var stort, mer än 2000 besökare. [...]

”Sunbeams vänner” på Facebook

Sunbeams vänner på Facebook