Start 2021-06-20T10:20:03+00:00

Välkommen till Sunbeams vänner!

Föreningen Sunbeams vänner vill verka för en aktiv och trevlig gemenskap som syftar till att, genom olika aktiviteter, stödja fortlevnaden av skutan SUNBEAM i många år framöver.

För närvarande har vi en insamling för att kunna köpa nya och reparera Sunbeams segel. Se insamling.

Gå med i Sunbeams Vänner!

Aktiv eller som passiv stödmedlem – du är varmt välkommen!
Som medlem i Sunbeams vänner kommer du att kunna får vara med på föreningens årliga aktiviteter. Under segelsäsongen finns det möjlighet att delta i seglingar och andra aktiviteter. Under vinterhalvåret ordnas arbetsdagar så att du kan få hjälpa till att rusta och reparera skutan. Genom att bli medlem gör du ett aktivt val att bevara ett gammalt kulturskepp.

Läs mer om medlemskap

Varmt välkommen!

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com
Facebooksida: Sunbeams Vänner

Hyr Sunbeam

För intresserade av att hyra Sunbeam till t.ex charter, utbildning som kampanjfartyg eller för forskning så hittar ni mer information i broschyren här.

– Sjömannen ber icke om medvind. Han lär sig segla.- Gustav Lindborg

Aktiviteter

Hösten 2020

Säsongens två sista seglingar gick av stapeln 17 oktober och 18-19 oktober. Lördagen 17 oktober var Sunbeam ute med ett gäng arbetskollegor från [...]

Våren och sommaren 2020

Våren och sommaren 2020 har präglats av coronapandemin, vilket medfört att många flera aktiviteter har fått ställas in. Sunbeam har dock genomfört ett [...]

”Sunbeams vänner” på Facebook

Sunbeams vänner på Facebook