Året 1962 köptes fartyget Sunbeam av en grupp marinbotaniska forskare vid Uppsala Universitet inför en planerad medelhavsexpedition. Den 13:maj 1962 avgick från Gravarne M/S SUNBEAM med destination Medelhavet för att bedriva marinbotanisk forskning. Initiativtagare var studenter vid Smålands Nation i samverkan med forskare vid botaniska institutionerna vid Uppsala Universitet. Efter återkomsten till Sverige bildade ägarna Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB, UMMAB, som än idag är ägare till fartyget.

Här presenterar vi en kort dokumentär om expeditionen hopklippt av filmmaterial från expeditionen.

  • Doc. Mats Waern – expeditionslädare,
  • Marianne Hielm – algfysiolog
  • Lars Jevbratt – fotograf
  • Torbjörn Pedersén – algolog
  • Svante Pekkari – algolog
  • Anna Tolstoy – algolog
  • Mats Wollgast – antibiotikafysiolog

Film av: AB Film-Teknik.

På resan medföljde dessutom en nykonstruerad filmkamera för undervattensbruk.

Resan

Expedition startades 13-05-1962 i Sunbeams gamla hemmahamn, Väjern, i Bohuslän och Sunbeam seglade därifrån mot Skagen. P.g.a starka vindar, en reling fick allvarliga skador och skeppet gick mot Dover där skador reparerades och Sunbeam kunde fortsätta längst Bretanska kusten, runt Spanien till Gibraltar som nåddes 05-06-1962. Sedan fortsatte Sunbeam till Medelhavet och forskningsarbete pågick längst Greklands kusten, nära Naples, samma runt Sardinien och Korsika. Nedan presenterar vi en förenklad karta med Sunbeams rutt till Medelhavet. Vi vet att förutom Dover och Gibraltar besökte skeppet flera olika hamn på sin väg och vi vet inte exakt hur seglade man i själva Medelhavet. Vad vi vet är att en del av forskning var fokuserat på vatten runt Sardinien och Korsika.

Vi kommer att uppdatera detta inlägg i takt med att vår egen forskning kring expeditionen framskrider. Mer detaljerad information om resvägen finns sannolika att finna bland de gamla sjökort som räddats när institutionens källare tömdes och numera finns i rederiets arkiv.

Sunbeams expedition toll Medelhavet -- förenklad karta