*Segel till Sunbeam*

Sunbeams Vänner genomför en insamling för att få pengar att sy nya segel.
Flera av Sunbeams gamla segel är mycket slitna och behöver ersättas.

Enligt uppgift från segelmakare kostar ett nytt segel cirka 1250 kr per kvadratmeter. Att ersätta de fyra segel som är högst prioriterade skulle kosta närmare 300 000 kr. På kortare sikt är målet att få in så mycket att vi kan ersätta ett av seglen, och/eller till att sy om focken (omlikning) så att den fungerar att segla med. Insamlade medel som inte räcker till ett nytt segel kan användas till tågvirke, block, segelreparationer etc. Bidrag kan sättas in på Sunbeams Vänners bankkonto via Swish eller Postgirobetalning.

Swish: 123 113 15 64
PG:      49 19 62-7

Insamlingen är uppdelad i olika delmål. Vilka dessa är och hur långt det är kvar till nästa framgår av bilden. Prioriteringen kan komma att ändras om vi får tag i bättre begagnade segel.

Vi kommer fortlöpande att redovisa hur insamlingen framskrider och vilka mål som uppnåtts genom att uppdatera eventets bild och i medlemsutskick. Insamlingen kan också följas på Sunbeams Vänners Facebook-sida Sunbeams Vänner

Kontakt

För frågor om insamlingen eller vänföreningen kontakta oss på epost: sunbeamsvanner@gmail.com

För frågor om Sunbeam och rederiet, eller om du är intresserad av någon slags sponsoravtal kontakta: sunbeamlowestoft@gmail.com 

2021-06-05T01:19:34+00:00