Om föreningen 2017-12-15T12:39:55+00:00

Om föreningen Sunbeams Vänner

Sunbeams Vänner stödjer verksamheten genom

Föreningen ordnar vissa aktiviteter i samarbete med rederiet

Om Sunbeam

Sunbeam ägs sedan 1962 av det icke vinstdrivande rederiet Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB, UMMAB. rederiet är ansvariga för all drift och genomförande av seglatser

Eva hämtar info

Länk….

 

Styrelsen

valda vid årsstämman på Beckholmen, 27 april 2017

Ordförande: Nils-Erik Göterstad omval (1 år)
Kassör: Annika Sjögren omval (2 år)
Ledamot: Patrick Karlsson omval (2 år)
Ledamot: Gunnar Andersson omval (2 år)
Ledamot: Gunnar Dahlin nyval (2 år)
Suppleant: Stellan Lindgren omval (1 år)
Suppleant: Eva Risinger nyval (1 år)

Revisor: Ingrid Ededahl

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com

Stadgar