Om föreningen 2018-03-06T11:19:33+00:00

Om föreningen Sunbeams Vänner

Föreningen Sunbeams vänner vill verka för en aktiv och trevlig gemenskap som syftar till att, genom olika aktiviteter, stödja fortlevnaden av skutan SUNBEAM i många år framöver.

Föreningen Sunbeams vänner ordnar vissa aktiviteter i samarbete med rederiet.

Om segelfartyget Sunbeam

Sunbeam ägs sedan 1962 av det icke vinstdrivande rederiet Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB, UMMAB. Rederiet är ansvariga för all drift och genomförande av seglatser.

Läs mer om fartyget

Styrelsen

valda vid årsstämman på Beckholmen, 27 april 2017

Ordförande: Nils-Erik Göterstad omval (1 år)
Kassör: Annika Sjögren omval (2 år)
Ledamot: Patrick Karlsson omval (2 år)
Ledamot: Gunnar Andersson omval (2 år)
Ledamot: Gunnar Dahlin nyval (2 år)
Suppleant: Stellan Lindgren omval (1 år)
Suppleant: Eva Risinger nyval (1 år)

Revisor: Ingrid Ededahl

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com

Stadgar