Om föreningen 2020-07-23T10:29:08+00:00

Om föreningen Sunbeams Vänner

Föreningen Sunbeams vänner vill verka för en aktiv och trevlig gemenskap som syftar till att, genom olika aktiviteter, stödja fortlevnaden av skutan SUNBEAM i många år framöver.

Föreningen Sunbeams vänner ordnar vissa aktiviteter i samarbete med rederiet.

Om segelfartyget Sunbeam

Sunbeam ägs sedan 1962 av det icke vinstdrivande rederiet Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB, UMMAB. Rederiet är ansvariga för all drift och genomförande av seglatser.

Läs mer om fartyget

Styrelsen

valda vid årsstämman 13 maj 2020

Ordförande: Gunnar Andersson omval (1 år)
Sekreterare: Gunnar Dahlin (1 år kvar)
Kassör: Håkan Andersson omval (2 år)
Ledamot: Li Solvika omval (2 år)
Ledamot: Patrick Karlsson (1 år kvar)

Suppleant: Stefan Wikström omval (1 år)
Suppleant: Nils-Erik Göterstad omval (1 år)

Revisor: Ingrid Ededahl omval

Valberedning; Jan Hedegård omval

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com

Stadgar