Sunbeams indockningEtt träskrov kräver konstant underhåll och ungefär vartannat år tar vi in Sunbeam i torrdockan på Beckholmen för skrovunderhåll.
 
Dåliga plankor byts, nåten kontrolleras och drevas om vid behov, rostiga spikar byts ut, offeranoder byts och skrovet målas. Arbetet leds av en professionell timmerman men det behövs medhjälpare, både personer som behärskar drevning och båtsnickeri och personer som kan hjälpa till att bygga ställningar, bära plankor och måla.
 
Årets indockning sker under perioden 17 april – 2 maj. Den som är intresserad kan hjälpa till vid in- eller utdockning eller beskåda skådespelet från berget på Beckholmen. Indocknignen den 17 april sker mellan kl 9 och kl 13 medan utdockningen den 2 maj genomförs mellan 9 och kl 12.
 
De större arbeten som skall utföras är förstärkning av akterstäven och byte av en gammal bordläggningsplanka. Första veckan är fokus på dessa arbeten och parallellt med detta går vi över skrovet och letar dåliga nåt, laskar (skarv mellan plankornas kortsidor) och spikar. Andra veckan blir fokus på att dreva, becka, återspika kopparplåtar och måla. Om vi blir tillräckligt många och tiden räcker fortsätter vi arbetet med att sätta kopparplåt i vattenlinjen och återmonterar sudbanden av mässing på babordsidan.
 
Timmermansarbetet leds av skeppstimmerman Henrik Helstad medan Jan Hedegård ansvarar för samordningen av övrig arbetskraft. Anmäl till Jan Hedegård (070-625 52 04, jan.hedegard@icloud.com) vilka dagar Du har möjlighet att deltaga – Din liksom alla frivilligas insats är oerhört viktig för Sunbeams fortlevnad.
 
Om du vill hjälpa till med rustningsarbetet också i framtiden kan du anmäla ditt intresse till sunbeamsvanner@gmail.com så får du information om kommande arbetsdagar via epost.
Gänget som arbetade med Sunbeamsunderhåll i