Nu har vi kommit igång med vårrustningen på allvar och de flesta lördagar är det arbetsdag på Beckholmen. Håll utkik efter information på Facebook eller anmäl er till vår e-postlista. I början på april tas vintertäckningen bort och det blir dags för indockning. Efter detta, riggas skutan klart och är färdig för premiärtur!

Vinterns arbete koncentreras inledningsvis till inredningssnickerier, reparationer och målning under däck.

Till riggen tillverkas nytt peke och toppstång, dessutom hjälps vi åt att splitsa vevlingar för senare montering i riggen när vintertäckningen är borta. Utomhus pågår byte av dåliga däcksplankor och därefter skall hytt och luckor målas och lackas.

Vintertäckningen tas bort i början på april.

Andra halvan av april är det dags för indockning. Preliminära datum är: 2023-04-17 – 2023-05-02. Under denna period utförs skrovunderhåll under vattenlinjen. Arbetet innebär bl.a. drevning, beckning, montering av kopparplåt, bottenmålning, montering och flytt av arbetsställningar m.m. Arbete kommer att pågå de flesta dagarna under perioden under ledning av en inhyrd skeppstimmerman. Frivillig arbetskraft kommer att behövas både vardagar och helger.

Efter utdockningen riggas skutan klart. Utvändig underhållsmålning sker och slutligen görs skutan sjöklar.

Arbetssäsongen avslutas med en s.k. riggningssegling, där sjöklarheten bekräftas genom en premiärtur med övernattning till någon näraliggande trevlig plats. Preliminärt sker detta den 14–15 maj.