Vårens och sommarens seglingsprogram med Sunbeam. Vi kommer ha ”Skärgårdsgalej” tillsammans med Constantia. Seglingar på Ekoln med utgångspunkt från Uppsala hamn. Det kommer även vara möjligt att få gå med Sunbeam till och från Uppsala. Programmet kommer att uppdateras löpande vartefter. Huvuddatumen kommer dock att kvarstå.

26-29 maj “Skärgårdsgalej” på Sunbeam och Constantia
Mer information om Skärgårdsgalej

30 maj Uppfärd till Uppsala

Samling på Beckholmen, Stockholm 08:30
Avfärd från Beckholmen                       08:45 (cirka)
Hammarbyslussen                                 09:30 (cirka)
Ankomst Uppsala                                   21:00 (cirka)

Färden till Uppsala tar cirka 12 h och beror av väntetider vid broöppning.
Påstigning för passagerare är möjlig i Hammarbyslussen som anlöps cirka 09.30.
Möjlighet finns att övernatta ombord efter ankomst till Uppsala.

Kostnad 950 kr (vuxen) 500 kr (barn t o m 15 år). Biljett köps på Tickster genom länken.
Medtag egen matsäck eller samordna matinköp med medpassagerarna. För frågor kontakta sunbeamlowestoft@gmail.com


31 Maj – 11 juni turisttrafik med mera i Uppsala
Mer information om turer till Wiks slott

Programmet uppdateras vartefter

31 maj
Öppet Hus och  biljettförsäljning klockan 12.00 – 15.00
Kvällstur 16:30 – 21:00 Medlemssegling för Sunbeams Vänner

1 juni
3 st tvåtimmarsturer på Fyrisån. Medtag egen förtäring.
Köp biljett till tvåtimmarsturena.

Förmiddag:   09.30-12
Eftermiddag  13.30-16
Kvällstur        18.30-21

2 – 3 juni
09:30-16:00 tur till Wiks slott med lunch på bryggan och slottsbesök
Köp biljett till Wiks slott

4 juni
Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition 60 år
Öppet hus klockan 12.00 – 15.00 vid Hamnplan i Uppsala, med posterutställning och filmvisning

5 – 6 juni
Reserverat

7 – 10 juni
Program kommer. Öppet för privata bokningar

11 juni
Reserverat

12 juni
Återfärd till Stockholm.
Avgång Uppsala Hamnplan               08:30
Passage Sigtuna                                   12:00 (cirka)
Passage Hammarbyslussen               19:00 – 20:00 (cirka)
Ankomst Beckholmen                         20:00-21:00 (cirka)

Färden till Stockholm tar cirka 12 h och beror av väntetider vid broöppning.
Avstigning för passagerare är möjlig i Hammarbyslussen som anlöps cirka 19-20.

Kostnad 950 kr (vuxen) 500 kr (barn t o m 15 år). Biljett köps på Tickster genom länken.
Medtag egen matsäck eller samordna matinköp med medpassagerarna. För frågor kontakta sunbeamlowestoft@gmail.com


13 – 18 juni Seglats i Stockholms skärgård
Mer information om medlemssegling

Avgång från Beckholmen måndag    13 juni 12:00
Åter till Beckholmen          lördag       18 juni 16:00

8 – 12 augusti Seglats i Stockholms skärgård 2
Mer information om medlemssegling 2

Avgång från Beckholmen måndag      8 augusti 12:00
Åter till Beckholmen          fredag       12 augusti 16:00