Våren och sommaren 2020 har präglats av coronapandemin, vilket medfört att många flera aktiviteter har fått ställas in.

Sunbeam har dock genomfört ett antal seglingar och en provtagningsresa.
Därutöver har vi haft en del privata bokningar, födelsedags och studentfirande även denna säsong.

14 april Utdockning
1-3 maj Riggningsseglats
30 maj Förtrogenhetsutbildning
5-7 Juni 24 timmarssegling, Svenska kryssarklubben
9 juni Sunbeams Vänner, medlemssegling
6-12 Juli Öppen långsegling (med båtpraktikanter)
10-15 Aug Sedimentprovtagning. Bechkolmen – Valdemarsvik
5-17 augusti Hemsegling från Valdemarsvik till Beckholmen

 

Kommande aktivitet är att Sunbeam skall docka in den 11 – 21 september för en allmän översyn och tätning av
en läcka i akterskeppet.

För övrigt har vi inte några inplanerade seglingar. Eftersom det bara är en kort indockning i september, finns
det möjlighet att det kan bli några höst- eller senhöstseglingar, eller kanske rent av en tur till en julmarknad.