For information in English scroll down.

Säsongen inleds med färd till Uppsala (prel. datum: 18–19 maj 2023). Under juli kommer det att genomföras en långsegling i Stockholms skärgård med omnejd (Stockholm–Nyköping–Öregrund–Stockholm).

Sunbeam long-haul sailing

Segelsäsongen inleds med färd till Uppsala. Preliminära datum för uppfärd är 18-19 maj. Planerna för Uppsalavistelsen inkluderar bl.a. vårmarknad vid Wiks slott och segling på Fyrisån och Ekoln. Helgen innan midsommar dvs 17–18 juni genomförs en övningssegling och förtrogenhetsut-bildning med Sunbeams besättning.

Under juli kommer det att genomföras en långsegling i Stockholms skärgård med omnejd. Den planerade rutten är Stockholm–Nyköping–Öregrund–Stockholm. Vi räknar med att Sunbeam är ute under ca tre veckor och att seglingen delas upp på 3–5 etapper. Etappen Nyköping–Öregrund är den längsta och genomförs under 7–8 dygn. Kostnaden varierar från 3950 kr för tre dygn (3500 i delad koj) till 8950kr för 7 dygn (7900 i delad koj).

OBS! Ett mer definitivt schema bestäms i månadsskiftet februari/mars. Detaljerad information kommer att finnas på hemsidan och i medlemsbrev i månadsskiftet februari/mars.

Ytterligare någon medlemssegling kommer bra säkert också att genomföras under sensommar eller höst.

Information in English

We begin the 2023 season with Sunbeam visiting Uppsala (prel. dates 18-19 May). Our Uppsala summer plans include Spring Market at Wiks Castle as well as tours along Fyris river and to Ekoln (bay of Lake Mälaren). On the weekend preceding Midsummer Day (17-18 June), a training sailing that includes some safety drills is planned for Sunbeam’s crew members.

In July, long-haul sailings are planned in Stcokholm’s Archipelago and surroundings. The planned route Stockholm–Nyköping–Öregrund–Stockholm will take approximately 3 weeks and will be split into 3-5 laps. The longest lap will take 7-8 days. Cost per lap varies from ca. 3950sek/3-days (3500 for shared berth) to 8950sek for 7 days (7900 shared berth).

NOTICE! Final schedule will be decided in Feb/March. More details will be published
on Sunbeams website and in the Newsletter for members.

Additional long sailing for Sunbeam Friends members is planned later in Summer/Autumn 2023.