Prova-på-turen 3 september. Akvarellseglats i september. Sunbeams lades för vinterförvaring i november…