Hösten 2017

Prova-på-turen 3 september. Akvarellseglats i september. Sunbeams lades för vinterförvaring i november…

2017-11-28T20:17:39+00:00