Mars 2010

Nystart i föreningen ”Sunbeams vänner”!

Nu startar vi upp föreningen igen i syfte att göra denna aktivare med glada, inspirationsfyllda, gamla och nya medlemmar. Alla som vill vara med är välkomna att betala in medlemsavgiften och delta på Årsstämman 11 april (se bifogad kallelse).

Planer för 2010

Nya året kommer att starta med en årsstämma 11 april, då vi hoppas att så många som möjligt vill komma och bidra med många idéer om vad föreningen kan uträtta framöver. Styrelsen kommer att väljas på stämman och arbetsgrupper utses med intresserade personer inom olika områden. Några av områdena kan vara t ex: Organisera medlemsseglingar, fadder- och bidragsverksamhet, rustningshjälp av Sunbeam vår och höst, förslag på utflyktsaktiviteter, löpande inre utrustning, ordna föreläsningar och medlemsmöten mm. Planer på att utöka möjligheterna till varierade medlemsseglingar finns. Fler idéer välkomnas!


Året som gått ombord på Sunbeam!

Förväntansfulla engelska studenter ombord!

Den 6 juli mönstrade 12 förväntansfulla engelska studenter ombord i Sunbeam för fem dagars kombinerad sedimentkurs och segling. Den första dagen hade vi även ombord Dagens Nyheter som gjorde ett reportage om våra bottenstudier i skärgården. Under seglatsen växlade vädret från regnskurar till en halv dags solsken och värme och avslutades med regn och stormbyar. Under den halva dagen med solsken hann ett par av ungdomarna bränna sig så till den milda grad i solen att de var tvungna att ligga i gummibåten på däck för att få svalka. Avkylningen kom i samband med en snabb vindökning och ösregn den sista natten i det s.k. Paradiset vid Finnhamn. Snabb losskastning vid femtiden på morgonen och gång i ösregn in till Stockholm. Då fick vi verkligen känna på nyheten att stå på däck under alla väder. Det funkar!

Sunbeam certifierad och seglar igen!

Måndagen den 3 augusti utfärdades fartcertifikat för Sunbeam. Redan 29 juni var ”allt” övrigt OK men VHF-installationen krävde omfattande förbättringar för att kunna godkännas. När all utrustning kommit på plats, en besiktningsman godkänt installation och funktion samt att dokumentationen inskickats till Sjöfartsavdelningen kunde certifikatet utfärdas. Äntligen certifierad igen - HURRA! Redan tidigare hade ett fribordscertifikat utfärdats.

S:t Annas skärgård

Efter att ha fått GMDSS/VHF-anläggningen godkänd av fartygsinspektionen kom vi igång med sedimentundersökningen i S:t Annas skärgård den 3 augusti. Syftet med undersökningen var att se om situationen på bottnarna förbättrats sedan de omfattande undersökningarna i mitten och slutet av 1990-talet. Tyvärr var dock situationen i stora drag densamma men vi kunde njuta av ett fantastiskt väder under veckan fram till förtöjningen i Stockholm den 7 augusti.

Hudiksvall

Den 28 augusti kastade Sunbeam loss med kurs mot Hudiksvall. Ett fatalt problem noterades dock på uppvägen - provtagningshydrauliken läcker!  Väl framme i Hudik kunde vi med benägen hjälp från en ung man som kunde allt om alla hydraulikföretag i Hudik snabbt få spelet fixat och dra iväg söderöver för sediment- och vattenprovtagning i anslutning till skogsindustrier. Syftet var att studera belastningen på miljön av dioxiner från dessa industrier. Vi plockade även upp passiva provtagare som satts ut några månader tidigare. Sunbeam är tillbaka i skogsindustrisvängen igen. Bäva alla skogsindustrier som inte har rent mjöl i påsen!

Skeppsholmsdagen

Den 13 september var det Skeppsholmsdagen, och vi seglade i vackert väder tillsammans med Ellen, Constantia, Jens Kiil och Briggen Tre Kronor runt Skeppsholmen.

EU-möte

Torsdagen den 17 september hade vi vår EU-minister Cecilia Malmström, hennes 26 gelikar, ambassadörer och Estlands president Toomas Ilves ombord på Sunbeam! Sunbeam förtöjde på torsdagsförmiddagen utanpå Briggen Tre Kronor som låg förtöjd mot Logårdstrappan nedanför slottet. Under dagen hade allmänhet och press möjlighet att gå runt på fartygen. Vid femtiden kom alla EU-ministrarna och fick presentationer av IVL Svenska Miljöinstitutet som använde Sunbeam som ”sitt” forskningsfartyg, LRF och Kustbevakningen.


Gamla synder på Beckholmen

Under tre dagar i november gjordes sedimentundersökningar i Stockholms hamn från Strömmen till Fjäderholmarna. Syftet var att utifrån sedimentstudier försöka utröna vilken inverkan gamla synder på Beckholmen har på Saltsjön. Halterna av diverse tungmetaller och PAHer är mycket höga i marken på ön och frågan är hur mycket som läcker ut till vattnet.

 

Hälsning Sunbeams vänners styrelse

E-post: sunbeamsvanner@gmail.com