Maj 2012

Från föreningen ”Sunbeams vänner”!

Alla som vill vara med i föreningen är välkomna att betala in medlemsavgiften. Vi önskar alla medlemmar välkomna att delta på Årsstämman 30 maj 2012 kl 18.00 på Beckholmen (se bifogad kallelse).

Årsstämma

Nya året kommer att starta med en årsstämma 30 maj på Beckholmen, då vi hoppas att så många som möjligt vill komma och bidra med många idéer om vad föreningen kan uträtta framöver. Styrelsen och arbetsgrupper kommer att väljas på stämman. Några av områdena är t ex: organisera medlemsseglingar, fadder- och bidragsverksamhet, rustningshjälp av Sunbeam vår och höst, förslag på utflyktsaktiviteter, löpande inre upprustning, ordna föreläsningar och medlemsmöten mm. Planer på att utöka möjligheterna till varierade medlemsseglingar finns. Fler idéer välkomnas!

Året som gått i föreningen

Föreningen stöttade vårrustningen av Sunbeam i Uppsala och deltog under seglingen från Uppsala till Stockholm. Senare i dockan på Beckholmen hjälpte vi till med slutrustning för att göra henne segelbar inför sommarens alla uppdrag.

I juni tog vi initiativ till en rejäl upprustning inne under däck på Sunbeam. Vi åkte till IKEA och köpte in bl a nya ramar, diverse köksredskap, mattor och kuddar samt sängkläder där det saknades. Vi köpte tyg och sydde upp sängpåsar vid varje binge där man kan stoppa in en bok eller glasögon. Vi sydde draperi och satte upp vid nedgångskappen. Vi hängde upp draperi på toaletten samt målade och satte upp nya speglar.

 

Under augusti hade vi vår årliga medlemssegling. En mycket lyckad dag med fint väder och fullsatt båt. Titta gärna på våra fotografier från medlemsseglingen på hemsidan www.sunbeamsvanner.se

Styrelsen håller på och tar fram en broschyr som beskriver vilka tjänster och aktiviteter  man kan köpa ombord på Sunbeam. Vi i föreningen skulle gärna vilja att ni medlemmar hjälper till och försöker få in kunder som vill använda Sunbeam för olika seglingsaktiviteter.

 

Under 2011 har vi 70st medlemmar. Vilket är fantastiskt. Tack till alla er som vill vara med och bidra på olika sätt!

Hjälp gärna föreningen att ragga fler medlemmar genom att fråga vänner, kollegor eller släktingar. Visa gärna vår facebook-grupp (skriv in länken eller sök på Sunbeams vänner för att gå med i gruppen)  http://www.facebook.com/#!/groups/147505595321893/ eller gå till hemsidan för föreningen www.sunbeamsvanner.se

 

Året som gått ombord på Sunbeam!

Indockning

I slutet av maj dockade skeppet in för årligt underhåll av skrovet i västra dockan på Beckholmen. Omdrevning av nåt enligt bordläggningsschema och kontroll av övrig nåt genom att sticka med kniv på var 5:e cm av all nåt. De ställen som då befanns mjuka drevades om liksom de flesta laskar. Allt dokumenteras i bordläggningsschemat och laskprotokollet.

Segling på Åland

I början av juli seglade vi till Åland för deltagande i Ålands Sjödagar, ett evenemang som sker årligen med Sjökvarteret i Mariehamn som värd. Samling inför kappseglingen ägde rum i Degerby den 12 juli där det var proppfullt med fartyg och storbåtar. Vinden låg på från väst och vi passerade hamnen med god fart som en liten uppvisning innan vi tog ner seglen på fjärden innanför Degerby. Då vinden låg på mot hamnen och det var fullt av båtar blev det läge för en snygg förtöjning då allas blickar givetvis var riktade mot oss. Vakthavande befälhavare gjorde en helt perfekt tilläggning mot den svenska kuttern Jens Kiil. Kappseglingen nästa dag startade på Föglöfjärden söder om Fjärdgrunden i en bris om ca 5 m/s. Deltagarna indelas i tre klasser - storbåtar, jakter och skutor. Vi var i en klass med sju fartyg, Albanus, Jens Kiil, Vega, Ihana, Jonas, en större koster! och Sunbeam. Vinden var NV och vi hade tillåtelse att gå för motor genom Ledsund. Väl ute på Rödhamnsfjärden drog den verkliga kappseglingen igång när brisen ökade till ca 8 m/s. Vi kom på fjärde plats (av sju).

Universitetskurser

Under två veckor i september var Sunbeam plattform för två universitetskurser på masternivå. Det var elever från universiteten i Uppsala och Stockholms som fick nöjet att vara ombord och få sig en riktig duvning i det mesta som rör det praktiska när det gäller sedimentprovtagning och hur en sedimentundersökning läggs upp. 

Företagsutflykter

Under sommaren skedde några utflykter med företag och den 27/8 var det dags för medlemmar ur Sunbeams Vänner att ge sig ut på en liten seglats. Seglatsen gick i år till Napoleonviken, söder om Saltsjöbaden, och tillbaka. Segling i ett par timmar på fjärdarna där i kring. Fullt ombord, fint väder och bra vind från sydost.

Saltkråkan Race

 

Första helgen i oktober deltog Sunbeam i Saltkråkan Race som denna gång gick i väldigt lätt väder. Vindarna dog ut alltmer och Sunbeam fick bryta långt före mållinjen när tidsgränsen var uppnådd.

Gamla synder på Beckholmen

På Beckholmen påbörjade man förra våren med att sanera ön från alla gifter som samlats i marken genom århundraden av tjärbränning och fartygsreparationer samt att Kungliga Flottan huserade på ön i många år. Grundläggande provtagningar i närområdet ägde bl a rum av Sunbeam något år innan och undersökningen var ett av argumenten för sanering. Nu börjar det bli klart men ännu återstår att få ordning på kajerna efter den omarrondering som skett. Beckholmens Dockförenings område flyttas inåt och Stockholms Reparationsvarv har nu fått området i söder. I och med det har även flytbryggan flyttats och fått sitt nya landfäste mitt på vår kaj! Kajen ska så småningom förlängas inåt men det kommer nog att bli trångt där i sommar. Förhoppningsvis blir vi i alla fall av med det värsta av svallet från förbipasserande båtar och fartyg.


Hälsning Sunbeams vänners styrelse

E-post: sunbeamsvanner@gmail.com