Styrelsen Sunbeams Vänner

Styrelsen Sunbeams Vänner (valda vid årsstämman på Beckholmen, 9 juni, 2016  


Ordförande: Nils-Erik  Göterstad ( 1 år)

Kassör: Annika Sjögren omval (1 år)  
Vice ordf/sekr: Jesper Oikari (2 år)
Ledamot: Lena Reichl ( 2 år)

Ledamot: Patrick Karlsson ( 2 år)Suppleant: Gunnar Andersson (nyval 2 år)
Suppleant: Stellan Lindgren (nyval 2 år)

e-post: sunbeamsvanner@gmail.com